Logo
Logo

حفاظت و امنیت

بهترین آموزشگاه حفاظتی و امنیتی

رونمایی از عجیب ترین دزدگیر دوچرخه

رونمایی از عجیب ترین دزدگیر دوچرخه

(2 سال قبل)
(2 سال قبل)

یک نوآور لندنی دست به ساخت عجیب ترین دزدگیری زد که با تیتانیوم کار می کند و می توان برای دوچرخه،قایق، موتور و جت اسکی از آن استفاده کرد.