Logo
Logo

حفاظت و امنیت

بهترین آموزشگاه حفاظتی و امنیتی

غزال برقی ایرانی در جاده‌های کشور

غزال برقی ایرانی در جاده‌های کشور

(2 سال قبل)
(2 سال قبل)

خودروی خورشیدی غزال ایرانی 3 از شمال تا جنوب فاصله 2700 کیلومتری منطقه آزاد انزلی تا منطقه آزاد کیش را طی خواهد کرد. در ادامه خبر با گروه حفاظت و امنیت همراه باشید.