Logo
Logo

حفاظت و امنیت

بهترین آموزشگاه حفاظتی و امنیتی

۵ باور غیر واقعی در مورد دوربین مداربسته

۵ باور غیر واقعی در مورد دوربین مداربسته

(10 ماه قبل)
(10 ماه قبل)

بسیاری از مشتریان که درخواست نصب دوربین‌ مداربسته دارند، با توجه به تجارب قبلی خود از تماشای فیلم های تلویزیونی یا سینمایی درخواست های عجیبی از مجریان یا فروشندگان سیستم های حفاظتی می کنند که در عمل با تکنولوژی روز امکان اجرای آن وجود ندارد. در این مطلب به بررسی این باورهای غیر واقعی می پردازیم.