Logo
Logo

حفاظت و امنیت

بهترین آموزشگاه حفاظتی و امنیتی

اطلاعیه – تمدید اشتراک

اطلاعیه – تمدید اشتراک

(2 سال قبل)
(2 سال قبل)

به لطف خداوند و همراهی شما دوستان و همکاران گرامی، گروه حفاظت و امنیت موفق به گردآوری و متمرکز کردن بزرگترین و فعالترین مجوعه حفاظتی و امنیتی کشور شده است. تا کنون همه فعالیت های این مجموعه در حوضه آموزش بوده است (که البته فعالیت ما علاوه بر آموزش در حوضه های تولید، فروش و تبلیغات ادامه پیدا خواهد کرد). ...