Logo
Logo

حفاظت و امنیت

بهترین آموزشگاه حفاظتی و امنیتی

آیا نصب دوربین مداربسته جرم است؟

آیا نصب دوربین مداربسته جرم است؟

(10 ماه قبل)
(10 ماه قبل)

"آیا نصب دوربین مداربسته جرم است" این سوالی است که بسیاری از مشتریان دوربین‌ مداربسته مطرح می‌کنند. در این مطلب بیشتر در رابطه با منع قانونی نصب دوربین‌‌های مداربسته صحبت خواهیم کرد.