Logo
Logo

حفاظت و امنیت

بهترین آموزشگاه حفاظتی و امنیتی

UPS، برق اضطراری با خروجی ۱۲ ولت

UPS، برق اضطراری با خروجی ۱۲ ولت

(11 ماه قبل)
(11 ماه قبل)

گروه تولیدی صنعتی GMK برای اولین بار دستگاه UPS با خروجی 12 ولت (UPS، برق اضطراری با خروجی 12 ولت) را مخصوص دستگاه‌های DVR و دوربین‌ها، جهت جلوگیری از بوجود آمدن اختلال در کار به دلیل قطع برق، تولید نمود. در کل مهمترین کارایی این دستگاه این است که اگر زمانی برق شهر به هر دلیلی قطع شود، در این صورت دستگاه UPS بدون ...