Logo
Logo

حفاظت و امنیت

بهترین آموزشگاه حفاظتی و امنیتی

واژه AGC به چه معناست؟

واژه AGC به چه معناست؟

(5 ماه قبل)
(5 ماه قبل)

واژه AGC مخفف عبارت Automatic Gain Control میباشد. حالت AGC حالتی است که در آن پیوسته از خروجی نسبت به ورودی فید بک گرفته می شود و در واقع همیشه سطح ولتاژ خروجی را در یک سطح معین ثابت نگه می دارد.