Telegram

شناسایی برندهای متفرقه دوربین مداربسته

شناسایی برندهای متفرقه دوربین مداربسته

عدم وجود نظارت بر بازار تجهیزات حفاظتی موجب گسترش قارچ گونه انواع روش های کلاه برداری در این بازار شده است. البته نباید فراموش کرد که بخشی از بار مسئولیت گسترش چنین روشهایی عدم جمع آوری اطلاعات پیش از خرید توسط مشتریان است. در این مطلب به روش های ساده ای برای جلوگیری از سوء استفاده از مشتریان می پردازیم.

بنابراین با گروه حفاظت و امنیت همراه باشید…

ادامه مطلب… “شناسایی برندهای متفرقه دوربین مداربسته”

0 | 722 | 2 سال قبل