Logo
Logo

حفاظت و امنیت

بهترین آموزشگاه حفاظتی و امنیتی

برخورد با انواع مشتری

برخورد با انواع مشتری

(2 سال قبل)
(2 سال قبل)

برخورد با مشتری امری بسیار مهم در فروش و بدست آوردن مشتری وفادار است. برای مذاکره و صحبت بهتر با مشتری و شناخت رفتار او، برای ایجاد رابطه بهتر، باید متناسب با نوع برخورد مشتری عمل نمایید. در این مطلب که یه مقدار طولانی هم هستش به نکات و اتخاذ بهترین راه ها در برخورد با مشتری میپردازیم. با ما در ادامه مطلب...