Logo
Logo

حفاظت و امنیت

بهترین آموزشگاه حفاظتی و امنیتی

Digital Zoom یا زوم دیجیتال

Digital Zoom یا زوم دیجیتال

(6 ماه قبل)
(6 ماه قبل)

به طور کلی زوم یا بزرگنمایی در تصویر را به دو دسته کلی تقسیم می کنند. زوم اپتیکال و زوم دیجیتال. زوم دیجیتال در واقع نوع مجازی از بزرگنمایی برای تصویر است. در این مطلب با مفهوم زوم دیجیتال بیشتر اشنا خواهیم شد.