Logo
Logo

حفاظت و امنیت

بهترین آموزشگاه حفاظتی و امنیتی

شناسایی قاتل با دوربین‌های مداربسته

شناسایی قاتل با دوربین‌های مداربسته

(6 ماه قبل)
(6 ماه قبل)

کارآگاهان با ردیابی دوربین‌های مداربسته بانک و شرکت‌های اطراف محل جنایت، پس از سه روز موفق به شناسایی قاتل شدند.