Logo
Logo

حفاظت و امنیت

بهترین آموزشگاه حفاظتی و امنیتی

کانکتور VGA چیست؟

کانکتور VGA چیست؟

(10 ماه قبل)
(10 ماه قبل)

عبارت VGA مخفف اصطلاح Video Graphics Array به معنای آرایه گرافیک ویدئو است. این اصلاح معنای متفاوتی را در برخواهد داشت که ممکن است در هر زمان در جای خود به طور متفاوت استفاده گردد.