Logo
Logo

حفاظت و امنیت

بهترین آموزشگاه حفاظتی و امنیتی

تیوی لاین (TVL) چیست؟

تیوی لاین (TVL) چیست؟

(10 ماه قبل)
(10 ماه قبل)

تیوی لاین (TVL) یک استاندارد رایج برای نمایش تفکیک پذیری یا رزولوشن در سیستم های تلویزیونی آنالوگ است. در این استاندارد تعداد خطهای قابل تفکیک عمودی تصویر به عنوان تیوی لاین یک وسیله در نظر گرفته می شود.

واژه Exview CCD چیست؟

واژه Exview CCD چیست؟

(10 ماه قبل)
(10 ماه قبل)

شاید شما هم در کاتالوگ دوربین های با واژه Exview CCD بخورد کرده باشید. این CCDها دارای چند نسل از تکنولوژی متفاوت نیز هستند.