Logo

حفاظت و امنیت

بهترین آموزشگاه حفاظتی و امنیتی

آموزش راه‌اندازی سیم‌های قفل مرکزی انواع دزدگیر

آموزش راه‌اندازی سیم‌های قفل مرکزی انواع دزدگیر

در این ساعت گروه حفاظت و امنیت برای شما دوستان و همراهان گرامی آموزش راه‌اندازی سیم‌های قفل مرکزی انواع دزدگیر جهت نصب دزدگیر و سیم بندی قسمت قفل و باز شدن خودرو را تهیه و تدوین کرده است. با ما در ادامه مطلب همراه باشید…

روش اول (مستقیم به پمپ)

زمانی که نیاز باشد سیم‌های دزدگیر مستقیم به پمپ داخل درب راننده متصل شود، این روش کاربرد دارد. مثلاً در پرایدهای مدل ۱۳۸۹ به پایین که داخل درب پمپ دارند ولی دو عدد سیم محرک به جایی متصل نیست، استفاده می‌شود.

روش دوم (منفی)

این روش به روش پژویی نیز معروف است. زمانی از این روش استفاده می‌شود که در خودرو دو عدد سیم پیدا کنیم که با تحریک منفی به یک کدام درب‌ها قفل شوند و با تحریک منفی به سیم دیگر درب‌ها باز شوند.

روش سوم (۱۳۲/۲۰۶)

این روش نیز اوایل برای نصب دزدگیر روی پژو ۲۰۶ رایج شد و به نام همین خودرو نیز شهرت دارد. این روش زمانی استفاده می‌شود که سیستم قفل مرکزی خود ماشین به پمپ درب راننده و یا به چهار عدد پمپ خودرو، به وسیله دو عدد سیم (عموماً درشت) فرمان باز یا بسته شدن می‌دهد، کاربرد دارد. در این مدل خودروها با استفاده از این روش، در سیستم قفل مرکزی خود خودرو هیچ تداخلی ایجاد نمی‌شود. برای نصب سیم‌های دزدگیر در این روش این دو سیم درشت چیده می‌شوند. بعد از چیده شدن برای هر سیم دو سمت وجود دارد. سمت پمپ سیم چیده شده و سمت کامپیوتر یا قفل مرکز سیم چیده شده.

روش چهارم (تک سیم زانتیا)

این روش نیز اوایل برای نصب دزدگیر روی سیتروئن زانتیا رایج شد و به نام همین خودرو نیز شهرت دارد. این روش زمانی استفاده می‌شود که یک عدد سیم در خودرو وجود داشته باشد که با تحریک منفی این سیم درب‌ها قفل شوند و با چیدن همان سیم درب‌ها باز شوند. برای نصب سیم‌های دزدگیر در این روش این سیم باید چیده شود. بعد از چیده شدن برای سیم دو سمت وجود دارد. سمت اول چیده شده و سمت دوم سیم چیده شده.

Lock P
شماتیک سیم بندی فرمان قفل و باز دزدگیر به روش تک سیم زانتیایی

روش پنجم (تک سیم عکس زانتیا)

این روش نیز چون برعکس روش تک سیم زانتیا می‌باشد، به روش عکس زانتیا شهرت دارد. این روش زمانی استفاده می‌شود که یک عدد سیم در خودرو وجود داشته باشد که با تحریک منفی به این سیم درب‌ها باز شوند و با چیدن همان سیم درب‌ها قفل شوند. برای نصب سیم‌های دزدگیر در این روش این سیم باید چیده شود. بعد از چیده شدن برای سیم دو سمت وجود دارد. سمت اول چیده شده و سمت دوم سیم چیده شده.

UnLock P
شماتیک سیم بندی فرمان قفل و باز دزدگیر به روش تک سیم عکس زانتیایی

تشریح بخش قفل مرکزی دزدگیر

ما قبلاً آموزش جامع نحوه کار کردن رله را توضیح داده‌ایم (حتماً مطالعه کنید). بنابراین ما در نظر می‌گیریم که شما آموزش جامع رله را مطالعه کردید و از توضیح مجدد خودداری کرده و به تشریح بخش قفل مرکزی دزدگیر می‌پردازیم. همه دزدگیرها دو عدد رله را برای قفل و باز شدن درب‌های خودرو در نظر گرفته‌اند. تحریک پایه‌های بوبین این دو عدد رله داخل خود کیت و توسط فرمان قفل و باز دستگاه دزدگیر انجام می‌شود. ولی پایه‌های NC، NO و COM این دو رله را به عهده نصاب گذاشته‌اند. بنابراین هر دزدگیر شش عدد سیم با نام‌های Lock(NO)، Lock(COM)، Lock(NC)، unLock(NO)، unLock(COM) و unLock(NC) برای شما قرار داده است. این سیم‌ها عمدتاً رنگ بندی ثابتی دارند ولی بعضی از شرکت‌های سازنده رنگ بندی خاص خودشان را انجام می‌دهند.

جدول مفهومی نصب قفل مرکزی دزدگیر

سیم‌های دزدگیر
(بر اساس نام)
روش اول
(به پمپ)
روش دوم
(پژویی)
روش سوم
(۲۰۶)
روش چهارم
(تک سیم زانتیایی)
روش پنجم
(تک سیم عکس زانتیایی)
Lock(NO) مثبت منفی مثبت منفی قطع
Lock(COM) پمپ سیم قفل مرکز سمت پمپ سمت اول سیم قطع شده سمت اول سیم قطع شده
Lock(NC) منفی قطع سمت کامپیوتر / قفل مرکز قطع سمت دوم سیم قطع شده
unLock(NO) مثبت منفی مثبت قطع منفی
unLock(COM) پمپ سیم قفل مرکز سمت پمپ سمت دوم سیم قطع شده سمت دوم سیم قطع شده
unLock(NC) منفی قطع سمت کامپیوتر / قفل مرکز سمت اول سیم قطع شده قطع

جدول نصب قفل مرکزی دزدگیرهای متداول

سیم‌های دزدگیر
(رنگ‌بندی متداول)
روش اول
(به پمپ)
روش دوم
(پژویی)
روش سوم
(۲۰۶)
روش چهارم
(تک سیم زانتیایی)
روش پنجم
(تک سیم عکس زانتیایی)
زرد مثبت منفی مثبت منفی قطع
سفید پمپ سیم قفل مرکز سمت پمپ سمت اول سیم قطع شده سمت اول سیم قطع شده
نارنجی منفی قطع سمت کامپیوتر / قفل مرکز قطع سمت دوم سیم قطع شده
زرد/مشکی مثبت منفی مثبت قطع منفی
سفید/مشکی پمپ سیم قفل مرکز سمت پمپ سمت دوم سیم قطع شده سمت دوم سیم قطع شده
نارنجی/مشکی منفی قطع سمت کامپیوتر / قفل مرکز سمت اول سیم قطع شده قطع

جدول نصب قفل مرکزی دزدگیر ماجیکار

سیم‌های دزدگیر
(ماجیکار)
روش اول
(به پمپ)
روش دوم
(پژویی)
روش سوم
(۲۰۶)
روش چهارم
(تک سیم زانتیایی)
روش پنجم
(تک سیم عکس زانتیایی)
سبز/سفید مثبت منفی مثبت منفی قطع
سبز پمپ سیم قفل مرکز سمت پمپ سمت اول سیم قطع شده سمت اول سیم قطع شده
سبز/مشکی منفی قطع سمت کامپیوتر / قفل مرکز قطع سمت دوم سیم قطع شده
زرد/سفید مثبت منفی مثبت قطع منفی
زرد پمپ سیم قفل مرکز سمت پمپ سمت دوم سیم قطع شده سمت دوم سیم قطع شده
زرد/مشکی منفی قطع سمت کامپیوتر / قفل مرکز سمت اول سیم قطع شده قطع

جدول نصب قفل مرکزی دزدگیر ایزیکار

سیم‌های دزدگیر
(ایزیکار)
روش اول
(به پمپ)
روش دوم
(پژویی)
روش سوم
(۲۰۶)
روش چهارم
(تک سیم زانتیایی)
روش پنجم
(تک سیم عکس زانتیایی)
قهوه‌ای مثبت منفی مثبت منفی قطع
سبز پمپ سیم قفل مرکز سمت پمپ سمت اول سیم قطع شده سمت اول سیم قطع شده
نارنجی منفی قطع سمت کامپیوتر / قفل مرکز قطع سمت دوم سیم قطع شده
قرمز مثبت منفی مثبت قطع منفی
زرد پمپ سیم قفل مرکز سمت پمپ سمت دوم سیم قطع شده سمت دوم سیم قطع شده
مشکی منفی قطع سمت کامپیوتر / قفل مرکز سمت اول سیم قطع شده قطع

جدول نصب قفل مرکزی برای همه دزدگیرها

سیم‌های دزدگیر
(بر اساس نام)
سیم‌های دزدگیر
(رنگ‌بندی متداول)
سیم‌های دزدگیر
(ماجیکار)
سیم‌های دزدگیر
(ایزیکار)
روش اول
(به پمپ)
روش دوم
(پژویی)
روش سوم
(۲۰۶)
روش چهارم
(تک سیم زانتیایی)
روش پنجم
(تک سیم عکس زانتیایی)
Lock(NO) زرد سبز/سفید قهوه‌ای مثبت منفی مثبت منفی قطع
Lock(COM) سفید سبز سبز پمپ سیم قفل مرکز سمت پمپ سمت اول سیم قطع شده سمت اول سیم قطع شده
Lock(NC) نارنجی سبز/مشکی نارنجی منفی قطع سمت کامپیوتر / قفل مرکز قطع سمت دوم سیم قطع شده
unLock(NO) زرد/مشکی زرد/سفید قرمز مثبت منفی مثبت قطع منفی
unLock(COM) سفید/مشکی زرد زرد پمپ سیم قفل مرکز سمت پمپ سمت دوم سیم قطع شده سمت دوم سیم قطع شده
unLock(NC) نارنجی/مشکی زرد/مشکی مشکی منفی قطع سمت کامپیوتر / قفل مرکز سمت اول سیم قطع شده قطع

شاد باشید…

مطالب پیشنهادی

معرفی جامع و نحوه کارکرد رله
معرفی جامع و نحوه کارکرد رله
آموزش تعریف ریموت فابریک فولکس واگن گل
آموزش تعریف ریموت فابریک فولکس واگن گل
دزدگیر مدل‌های E1، E2 و E3 ایزیکار
دزدگیر مدل‌های E1، E2 و E3 ایزیکار
سیستم ایموبیلایزر 206 و 207
سیستم ایموبیلایزر 206 و 207
راهنمای کاربردی دزدگیر ایزیکار مدل 5000 و 5100
راهنمای کاربردی دزدگیر ایزیکار مدل 5000 و 5100
آموزش تعریف ریموت دزدگیر PARS 357 ALARM
آموزش تعریف ریموت دزدگیر PARS 357 ALARM
آموزش نصب دزدگیر تویوتا کمری 2007 و 2008
آموزش نصب دزدگیر تویوتا کمری 2007 و 2008
آموزش نصب پمپ پرایدی روی برلیانس
آموزش نصب پمپ پرایدی روی برلیانس
راهنمای نقشه سیم‌کشی دزدگیر استیل میت
راهنمای نقشه سیم‌کشی دزدگیر استیل میت
نحوه کددهی ریموت دزدگیر مکسیدر (Maxeeder)
نحوه کددهی ریموت دزدگیر مکسیدر (Maxeeder)
آموزش تعریف ریموت دزدگیر Vitara
آموزش تعریف ریموت دزدگیر Vitara
آموزش نصب دزدگیر کیا ریو
آموزش نصب دزدگیر کیا ریو
تعریف ریموت خودروهای چینی، MVM 530 و چری
تعریف ریموت خودروهای چینی، MVM 530 و چری
آموزش نصب دزدگیر نیسان پیکاپ ریچ
آموزش نصب دزدگیر نیسان پیکاپ ریچ
آموزش راه‌اندازی سانروف تویوتا کمری 2005
آموزش راه‌اندازی سانروف تویوتا کمری 2005
آموزش نصب دزدگیر هیوندای توسان طرح قدیم
آموزش نصب دزدگیر هیوندای توسان طرح قدیم
آموزش نصب دزدگیر موریس گاراگس MG 3500
آموزش نصب دزدگیر موریس گاراگس MG 3500
آموزش تعریف ریموت دزدگیر maxal
آموزش تعریف ریموت دزدگیر maxal
آموزش جامع نصب دوربین دنده عقب دنا
آموزش جامع نصب دوربین دنده عقب دنا
تعریف ریموت خودروهای تویوتا
تعریف ریموت خودروهای تویوتا
آموزش نصب دزدگیر هایما S7
آموزش نصب دزدگیر هایما S7

72 نظر برای "آموزش راه‌اندازی سیم‌های قفل مرکزی انواع دزدگیر"

سلام و خسته نباشید به تمامیه گروه
http://www.safety-security.ir/
واقعا ممنون خیلی مطالب جالب و پر کارامدی میگذارید. از همگی متشکرم

سلام یه دزدگیر قدیمی دارم فالکون نقشه هم نداره خیلی کم ازش ساخته شده نقشه رو میخوام رنگ سیماش کاملا با دزدگیر های دیگه متفاوته

سلام، وقتی که یک سیم را قطع کنید دو طرف ایجاد میشه که کدام طرفش مهم نیست، مهم اینه که یک طرف رو طرف اول فرض کنید و یک طرف دیگه رو طرف دوم سیم قطع شده تصور کنید…

سلام اگه میشه روش نصب پاور توسان ا ایکس ۳۵ رو اموزش بدین ممنونم از تون

سلام وخسته نباشید خدمت جناب جوادی ازاین همه لطف و محبتشون.ببخشید در روش پنجم میشه ی توضیح بدید ممنون میشم

سلام جناب قهرمانی
روش پنج، همون روش ۱۳۲ خودمون هستش. بر فرض مثال در اتومبیل ۱۳۲ و در دزدگیر های چینی، برای راه اندازی سیستم قفل و باز درب ها شما از روی قفل مرکزی دو تا سیم مربوط به قفل و باز رو باید بچینید. حالا سیم های زرد دزدگیر رو به مثبت بدید، سیم های نارنجی به سمت قفل مرکزی سیم های چیده شده متصل کنید و سیم های سفید دزدگیر رو به سمت پمپ سیم های چیده شده متصل کنید.

باسلام خدمت استاد گرامی
لطفا”روش نصب قفل وبازماجیکار که
فقط دوسیم سبز وزرد دارد را برروی پژو ۹۵
که باز تاخیری دارد را ارسال بفر مایید

سلام خسته نباشید تک سیم قفل مرکزی سمند مولتی پلکس رو ک قطع میکنیم کدوم طرف میشه طرف اول و کدوم طرف میشه طرف دوم؟باتشکر

سلام
روش نصب دزدگیر روی سمندef7 مولتی پلکس ۹۶رو میخواستم
سوکت سیمهای راهنما وصندوق پران ولادری
ممنون میشم

سلام . مهندس جوادی لطف کنید روش نصب پاور ویندوز کیا اسپورتچ ۲۰۱۷ آموزش بدین.

سلام وقت بخیر
در رابطه با نصب در ماشین مزدا٣ قدیمی از کدوم روش باید برای اتصال قفل مرکزی استفاده کنیم؟؟

سوالی که واسه من پیش میاد اینه که حالا چطور تشخیص بدیم قفل مرکزی ماشین با کدوم روش تحریک می شه ، از کجا بدونیم با روش زانتیا باید ببندیم یا از کجا بدونیم باید مثبت منفی ببندیم

باسلام……اکثر اتومبیلهایی که وارد کشور ایران میشوند قفل مرکزیشون با پالس منفی تحریک میشوند….برا این منظور باید یک رله قطع برق دراختیار داشته باشیم……سیم زرد رله رابه منفی دایم وصل میکنیم.اون سیم سفید رله را به سیمهای سانترال قفل مرکزی وصل میکنیم.اگه قفل مرکزی عمل کرد دیگه مشخصه که تحریکش منفیه…….برا تست سانترال قفل مرکزی با پاس مثبت عمل فوق را انجوم میدیم فقط سیم زرد رابه مثبت دائم وصل میکنیم…….باتشکراز توجه اعضای محترم گروه…….۰۹۱۷۷۴۱۰۰۲۳مرادیان

سلام نصب قفل مرکزی دنا چ جوریه . ردیاب دزدگیری میخام نصب کنم ک خروجی قفل مرکزیش منفیه . ؟؟؟

باسلام…….سیمای مربوط به قفل مرکزی ردیاب را به روش تک سیم قفل مرکزی به قفل مرکزی وصل میکنیم…بوسیله یک رله قطع برق دزدگیر راه اندازی میکنیم…۰۹۱۷۷۴۱۰۰۲۳مرادیان

متاسفانه من در نصب دزدگیر زیاد وارد نیستم اما تو نصب انواع ردیاب ها تجربه ی چند ساله دارم . دزدگیر هم نصبش برام زیاد سخت نیست چون با لامپ تست تمامی سیم های مورد نیازم رو پیدا میکنم فقط مشکل عمده ی من در قفل مرکزی هست لطف کنید بیشتر توضیح بدین که تک سیم یعنی چی و رله رو باید چ جوری نصب کنم . با تشکر

سلام و سپاس بابت دقت شما
تصویر از قبل هستش، در سال جدید آموزش متنوعی از قفل مرکزی‌ها ارائه خواهد شد که خیلی مبحث ساده‌تر بشود.

سلام و خسته نباشید به اعضای گروه و اقای جوادی
مطالب خیلی خوبی بود ممنونم من که واقعا لذت بردم

سلام خسته نباشید میشه نحوه سیم بندی قفل مرکزی به روش زانتیای رو یه زره ساده تر با یه عکس از شیش تا سیم دزدگیر بزارید تا ببینیم خیلی ممنون میشم این کار رو انجام بدید

سلام
توی روش زانتیایی شما باید دنبال یه سیمی بگردید که با منفی دادن به اون درب‌ها قفل بشه و با چیدن همون سیم درب‌ها باز بشه. وقتی پیدا کردین، اون سیم رو از وسط قطع کنید. حالا این سیم قطع شده دو تا جهت داره، جهت اول سمت راست (طرف اول) سیم قطع شده و جهت دوم سمت چپ (طرف دوم) سیم قطع شده. حالا سیم‌های دزدگیر رو به ترتیبی که می‌گم باید وصل کنید. سیم زرد به منفی دائم، سیم سفید و نارنجی/مشکی به طرف اول (سمت راست سیم قطع شده)، سیم سفید/مشکی به طرف دوم (سمت چپ سیم قطع شده) متصل میشه. سیم نارنجی و زرد/مشکی هم استفاده نمیشه. به همین راحتی…

خیلی خیلی ممنون واقعأ کمک بزرگی به من میکنه این سایت

سلام تو پزو ۴۰۵ مدل ۹۳ دردگیر ماجیکار نصب کردم وقتی درارو قفل میکنم چراغ سقف روشن میشه و پشت آمپر درارو باز نشون میده وقتی باز میکنم برعکس باید چی کار کنم؟؟؟؟

سلام خدمت استاد…من جاهای دیگه اکثرا مطالعه داشتم…جدول قفل مرکزی به این شکل بود ….که به ترتیب
Nc
Com
No
هست..که شما در جداول بر عکس فرمودین…حالا من نمیدونم کدوم دروسته …و چجوری میصه در کیت دزدگیر متوجه این قضیه شد ….با تشکر

سلام
ترتیب اصلا اهمیتی نداره، مهم عملکرد هر کدام از موارد ذکر شده است.

سلام خسته نباشید برای سمند مولتی پلکس sms در نصب دزدگیر روش تک سیم زانتیا الان سیم های قفل مرکزی دزدگیر سفید و سفید مشکی به هم وصل و ۱ طرف و سیم های نارنجی تک ۱ طرف باید بسته بشه؟؟؟
بعد کدام طرف طرف سوکت نود یا طرف مقابل و بالا؟
میشه دقیق توضیح بدید ممنون

سلام خسته نباشید استاد ببخشید میخواستم روی خودروی مولتی بلکس که قفل مرکزیش تک سیمه ردیاب ببندم بدون دزدگیر سیم تک سیم رو بچینم بعدش چجوری ببندم اون دوتا سیم باز و بست ردیاب رو ممنون میشم راهنمایی کنید

سلام
اگه ردیاب خروجی منفی قفل و باز داره و ماشین قفل مرکزیش تک سیم هست، با استفاده از یک رله میتوانید این کار رو انجام بدید. یک رله که پایه ۸۵ به مثبت متصل باشه و پایه ۸۶ به سیم (مثلا) قفل و تک سیم چیده شده، یه سمتش به پایه ۳۰ و یه سمتش به پایه ۸۷a متصل بشه. سیم مربوط به باز ردیاب هم به پایه ۳۰ متصل بشه.

سلام اقای جوادی لطف میکند به طور ساده تر و واضح تر طریقه ی نصب رله واسه وصل کردن سیم های قفل مرکزی ردیاب به خودروی مالتی پلکسبه روش تک سیم رو توضیح بدین ممنون میشم

سلام جناب منوچهری
با فرض اینکه ردیاب ما دو تا سیم با تحریک منفی برای خروجی قفل و باز داشته باشه باید به ترتیب زیر عمل کنیم.
اول تک سیم مورد نظر در خودرو رو پیدا میکنیم و میچینیم که با این کار سیم نصف میشه و طرف برای سیم ایجاد میشه.
بعدش رله رو مطابق دستورالعمل زیر متصل می‌کنیم.
پایه ۳۰ رله: طرف اول سیم چیده شده
پایه ۸۵ رله: مثبت دائم
پایه ۸۶ رله: سیم قفل منفی ردیاب
پایه ۸۷ رله: بدون استفاده
پایه ۸۷a رله: طرف دوم سیم چیده شده و همچنین سیم باز منفی ردیاب

نه در اصل.
اما بعضی از دزدگیرها مثل ماجیکار ۹۰۲ برای قفل و باز دو تا سیم دارند که باید به همین ترتیب عمل بشه.

سلام
دنا دو مدل کامپیوتر دارد اکومکس(کروز) یا sms(سازه پویش) بعد که نوع کامپیوتر ماشین رو متوجه شدین آموش نصب دزدگیر آن را در سایت سرچ کنید محل دقیق و نوع سیم بندی قفل و باز رو توضیح داده ایم.

سلام جناب مهندس جوادی
در خودرو ساینا مدل۹۸ به پایین کلیدی برای باز و بستن قفل درها از داخل کابین گذاشته نشده است. (همچنین قفل مرکزی به روش عکس زانتیا سیم بندی شده.) امکانش هست لطف بفرمایید نقشه ای طراحی کنید که بتوان از داخل هم درها را باز و بسته کزد با کلید فشاری. البته در مدلهای ۱۳۹۹ این اپشن وجود دارد و جای کلید قفل شسشه ها این کلید گذاشته شده و کلید قفل شیشه ها در سمت چپ قسمت پایین فرمان برده شده. تشکر

سلام دوستان امکانش هست در مورد نحوه پیدا کردن سیم های قفل مرکزی خودرو کلیپ یا توضیحات بیشتری ارایه بدید ممنون میشم
مطالب بالا رو دقیق و کامل خوندم اوکی هست برای زمانی که مدل خودرو رو میدونیم، نوع تحریک بازشدن دربها هم میدونیم و خیلی چیزای دیگه که دزدگیرت رو میبندی
اما من میخوام روش اصولی تست و پیدا کردن سیم قفل مرکزی رو بدونم مثلا یه خودرو خاص و ناشناسی میاد چطور میشه قفل مرکزی رو تست کرد و نوع تحریک رو مشخص کرد
من فقط همین نحوه تشخیص اش یه کم گیج میشم
تشکر

سلام جناب علوی
این مورد روش‌های زیادی داره که باید در یک مطلب اختصاصی، کامل بهش بپردازیم. ان‌شاءالله به زودی انجام میشه.

سلام
تا جایی که من متوجه شدم در قسمت تک سیم عکس زانتیا اطلاعات جدول اشتباهه و اطلاعات تصویر تک سیم عکس زانتیا درسته
چون توی جداول نوشته شده دو سیم کام به دو طرف سیم چیده شده وصل میشن ولی در تصویر به یک طرف وصل شدن و درسته

سلام
هر دو درسته و جواب میده.
فقط مهم اینه که در یک حالت منفی به بدنه سیم مذکور وارد بشه و در حالت دیگه سیم چیده بشه. حالا این عملیات رو میشه با حالت‌های مختلفی پیاده سازی کرد.

سلام خسته نباشید.میشه روش نصب دزدگیر مجیکار تصویری ۹۰۲ و رنگبندی سیمهاشو بگین.چون این مدل فقط سیم سبر و زرد داره.روش نصبش و میخواستم برامدل ۱۳۲ پرایدی

سلام، وقت شما بخیر

نحوه راه‌اندازی قفل مرکزی ماجیکار ۹۰۲

مشکل این دزدگیر این هستش که فقط دو تا سیم خروجی قفل مرکزی داره. برای راه‌اندازی قفل مرکزی پیشنهاد می‌کنیم حالت قفل مرکزی دزدگری رو روی حالت خروجی منفی (INT) تنظیم کنید. نحوه تنظیمش هم با کمک جامپر داخل دریچه روی کیت هستش. حالا با توضیحات زیر دقت کنید…

راه‌اندازی به روش ۱۳۲ یا ۲۰۶
پایه ۳۰ رله اول: متصل به سمت پمپ سیم چیده شده قفل درب‌ها
پایه ۸۵ رله اول: متصل به مثبت دائم
پایه ۸۶ رله اول: متصل به سیم سبز دزدگیر
پایه ۸۷ رله اول: متصل به مثبت دائم
پایه ۸۷a رله اول: متصل به سمت قفل مرکزی یا کامپیوتر سیم چیده شده قفل درب‌ها
پایه ۳۰ رله دوم: متصل به سمت پمپ سیم چیده شده باز درب‌ها
پایه ۸۵ رله دوم: متصل به مثبت دائم
پایه ۸۶ رله دوم: متصل به سیم زرد دزدگیر
پایه ۸۷ رله دوم: متصل به مثبت دائم
پایه ۸۷a رله دوم: متصل به سمت قفل مرکزی یا کامپیوتر سیم چیده شده باز درب‌ها

تشکر فراوان از اقای محسن جوادی عزیز و تمامی اعضای گروه فعالشون، بابت تمامی زحمات و جمع آوری همچنین اطلاعات مفیدی ک در خدمت همکاران عزیز هم جوار میگذارند من به نوبه ی خود که جزئ کوچک از این خانواده ی بزرگ میباشد قدردان و سپاس گذار هستم از تک تک شما

سلام خسته نباشید
سیم بندی قفل بنز c300 به چه صورتیه؟

سلام
همینکه نقشه نصبش یا سیم‌بندی قفل مرکزیش به دستمون برسه، توی سایت قرار میدیم.

سلام وقت بخیر مهندس جوادی دوره نصب دزدگیر دارید؟

سلام جناب رجبعلی عزیز
در حال انجام یه سری موارد هستیم که کلاس حضوری با ارائه مدرک فنی و حرفه‌ای بزاریم.

سلام مهندس جوادی عزیز
یه ماشین مدل پایین خواستم دزدگیر ببندم، سیستم فابریکش پمپ بادی بوده که الان دیگه کار نمیده ، قبلا رو هردری پمپ پرایدی بسته بودن و دو تا سیم از هر در آوردن تا زیر فرمون. الان با ر‌وش مستقیم ققل مرکزی رو راه انداختم ، دو تا در سمت راننده خوب قفل ‌‌و باز میشه ، دو تا در سمت شاگرد خیلی ضعیفه. حتی پمپ اش رو هم عوض کردم ،قفل رو هم سرویس کردم، بازم با دزدگیر درا قفل و باز نمیشه.
بنظرتون اگه رله تو خروجی دزدگیر بذارم تا پالس مثبت تقویت بشه ، تاثیری داره ؟

کلا برای ماشین های مدل پایین که باید خودمون پمپ سوار کنیم، چه راه حلی دارید که قدرت پمپ ها بیشتر بشه ؟

سلام جناب مردانی
بله، با تقویت تغذیه پمپ‌ها به احتمال ۹۰ درصد مشکل حل میشه. فقط موارد بدیهی مثل روانسازی قفل‌ها و… رو در نظر داشته باشید.

محدودیت دسترسی...برای اینکه بتوانید نظر خود را ثبت کنید، باید وارد سایت شوید.
ورود به سایت