Logo
Logo

حفاظت و امنیت

بهترین آموزشگاه حفاظتی و امنیتی

راهنمای سیم بندی و کارایی دزدگیر Kernel (مدل پین کد دار سخنگو)

راهنمای سیم بندی و کارایی دزدگیر Kernel (مدل پین کد دار سخنگو)

در این ساعت گروه حفاظت و امنیت برای شما راهنمای سیم بندی و کارایی فارسی دزدگیر استیل میت Kernel (کرنل) مدل پین کد دار و سخنگو را تهیه و تدوین نموده است. با ما در ادامه مطلب همراه باشید…

راهنمای فارسی کارایی ها:

 

فعال یا غیر فعال نمودن سیستم سخنگویی دزدگیر (Voice ON / OFF):

جهت فعال یا غیر فعال نمودن سیستم سخنگو دکمه [قفل بسته] را پنج ثانیه فشرده نگه دارید. در این حالت راهنماها ثابت شده و دزدگیر در وضعیت انتخاب جهت فعال یا غیر فعال نمودن سیستم سخنگویی قرار می‌گیرد.
چنانچه دکمه [قفل بیصدا] فشرده شود و راهنماها دو چشمک زده و آژیر دو علامت مشخص بفرستد سیستم سخنگویی فعال می‌گردد.
چنانچه دکمه [قفل بیصدا] فشرده شود و راهنماها دو چشمک زده و آژیر علامتی نفرستد سیستم سخنگویی غیر فعال می‌گردد.
جهت ذخیره حالت فوق (تنظیمات سخنگویی) دکمه [قفل بسته] فشرده گردد.

 

غیر فعال نمودن سیستم پین کد (رمز گذاری):

جهت غیر فعال نمودن پین کد، سوئیچ را در حالت باز قرار داده و سپس دکمه [قفل باز] را پنج ثانیه فشرده نگه دارید. در این حالت آژیر یک علامت مشخص ارسال نموده و پین کد غیر فعال می‌گردد.

 

فعال نمودن سیستم پین کد (رمز گذاری):

جهت فعال نمودن پین کد، سوئیچ را در حالت باز قرار داده و سپس دکمه [قفل باز] را پنج ثانیه فشرده نگه دارید. در این حالت آژیر دو علامت مشخص ارسال نموده و پین کد فعال می‌گردد.

تنظیمات رمز گذاری ریموت (پین کد):

جهت رمز گذاری سیستم، سوئیچ را در حالت باز قرار داده و سپس دکمه [قفل بسته] را سه ثانیه نگه دارید. در این حالت آژیر یک علامت مشخص ارسال نموده و سیستم آماده رمز گذاری می‌شود. در این حالت شما می‌توانید یک رمز چهار رقمی با استفاده از اعداد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ بسازید. (با وارد نمودن هر عدد یک بار راهنما چشمک می‌زند.) جهت ذخیره نمودن رمز دکمه [قفل بسته] را مجددا برای سه ثانیه فشرده نگه دارید بعد از شنیده شدن صدای تک آژیر رمز ذخیره می‌گردد.

 

نحوه استفاده از ریموت پین کد دار (در حالتی که پین کد فعال باشد):

در حالتی که دزدگیر فعال می‌باشد جهت غیر فعال نمودن دزدگیر دکمه [قفل باز] را فشار داده. آژیر سه علامت می‌فرستد. در این وضعیت بایستی رمز وارد گردد. (با وارد نمودن هر عدد یکبار راهنما چشمک می‌زند.) اگر رمز صحیح وارد گردد آژیر دو علامت فرستاده و دزدگیر غیر فعال می‌گردد. چنانچه رمز وارد شده اشتباه باشد، آژیر سه علامت می‌فرستد و شما می‌توانید رمز صحیح را مجددا وارد نمایید. اگر ورود رمز اشتباه پنج مرتبه تکرار گردد آژیر برای سه ثانیه فعال می‌گردد و تا سه دقیقه امکان ورود رمز جدید وجود ندارد. اگر مجددا برای پنج مرتبه رمز اشتباه وارد شود سیستم تا ده دقیقه رمز را نمی‌پذیرد.

 

ضد سرقت (خاموش کردن از راه دور):

در وضعیتی که اتومبیل روشن می‌باشد چنانچه دکمه [قفل بیصدا] برای دو ثانیه فشرده شود راهنماها یک بار چشمک می‌زند و پس از ده ثانیه راهنماها به صورت سریع شروع به چشمک زدن کرده و آژیر فعال می‌گردد. در این حالت ضد سرقت عمل کرده و اتومبیل خاموش می‌شود. برای برگشت به وضعیت عادی باید دکمه [قفل باز] فشرده گردد.

فعال نمودن ضد سرقت:

در تنظیمات اولیه کارخانه ضد سرقت فعال نمی‌باشد. برای فعال نمودن ضد سرقت باید جامپر دستگاه تنظیم گردد.

 

ریست:

هنگامی که دزدگیر شما به هر دلیلی دچار اختلال گردد، جهت برگشت به وضعیت عادی دستگاه را ریست نمایید. جهت ریست نمودن دستگاه درب اتومبیل را باز نموده و ترمز را فشرده نگه دارید در این حالت سوئیچ اتومبیل را ده مرتبه روشن و خاموش نمایید تا سیستم ریست گردد (مرحله دهم سوئیچ باز باشد).

 

صندوق پران:

ریموت هایی که دکمه [صندوق پران] دارند، با فشرده نگه داشتن این دکمه صندوق عقب باز می شود ولی در ریموت های چهار دکمه هنگامی که اتومبیل در حالت دزدگیر نمیباشد برای دو ثانیه دکمه های [قفل باز] و [قفل بسته] را همزمان نگه دارید تا صندوق باز گردد.

 

تنظیمات جامپرهای دستگاه:

 1. از سمت چپ، جامپر اول: حالت بالا پمپ الکتریکی و حالت پایین پمپ بادی
 2. از سمت چپ، جامپر دوم: حالت بالا هشدار اتوماتیک فعال و حالت پایین هشدار اتوماتیم غیر فعال
 3. از سمت چپ، جامپر سوم: حالت بالا ضد سرقت غیر فعال و حالت پایین ضد سرقت فعال
 4. از سمت چپ، جامپر چهارم: حالت بالا لادری منفی و حالت پایین لادری مثبت

جامپر اول: جهت تنظیمات خروجی پمپ ها میباشد. (تنظیمات اولیه کارخانه برای پمپ های الکتریکی تنظیم شده است.)

جامپر دوم: این تنظیمات برای مواقعی است که فراموش شود بعد بستن آخرین درب دزدگیر فعال گردد لذا با این تنظیم ایمنی سیستم افزایش میابد. (در تنظیمات اولیه کارخانه هشدار اتوماتیک فعال می باشد.) هشدار اتوماتیک فعال؛ بعد از بستن آخرین درب چنانچه دزدگیر فعال نگردد بعد از چند ثانیه فقط آژیر جهت یادآوری فعال نمودن دزدگیر چند علامت ارسال مینماید. هشدار اتوماتیک غیر فعال؛ بعد از بستن آخرین درب چنانچه دزدگیر فعال نگردد بعد از چند ثانیه آژیر جهت یادآوی فعال نمودن دزدگیر چند علامت ارسال مینماید و سپس بدون اینکه درب ها قفل شوند دزدگیر فعال میگردد.

جامپر سوم: جهت فعال یا غیر فعال نمودن ضد سرقت میباشد. (در تنطیمات اولیه کارخانه ضد سرقت غیر فعال میباشد.)

جامپر چهارم: جهت تنظیمات لادری میباشد. (در تنظیمات اولیه کارخانه دزدگیر جهت لادری منفی تنظیم شده است.)

 

ملاحضات نصب:

 • پین کد اولیه دستگاه ۱۲۳۴ می باشد.
 • در دستگاه های پین کد دار جهت کد نمودن ریموت ابتدا شاسی ریست فشرده شده و سپس اعدا ۱۲۳۴ ریموت را به ترتیب وارد نموده و در پایان شاسی ریست رها گردد.
 • در دستگاه های کرنل پین کد دار فرکانس بعضی ریموت ها ۳۱۵ و برخی ۴۳۳ میباشد لذا برای کد نمودن ریموت ها پین کد دار باید به فرکانس دستگاه و فرکانس ریموت توجه گردد.

 


راهنمای فارسی کارایی ها:

Kernel
شماتیک دزدگیر کرنل

 

کانکتور شماره یک:

 • سیم زرد/مشکی: خروجی پاور ویندوز [-]
 • سیم زرد: رله قطع موتور [-]
 • سیم قهوه ای/سفید: لادری صندوق عقب [-]
 • سیم نارنجی: قفل کودک [+]
 • سیم سفید: برق با سوئیچ [+]
 • سیم آبی: لادری درب ها

 

کانکتور شماره دو:

مربوط به چراغ LED چشمک زن

 

کانکتور شماره سه:

 • سیم قرمز: تغذیه ۱۲ ولت [+]
 • سیم قرمز/مشکی: صندوق پران [+]
 • سیم قهوه ای: چراغ راهنما [+]
 • سیم صورتی: آژیر
 • سیم قهوه ای: چراغ راهنما [+]
 • سیم مشکی: بدنه [-]

 

کانکتور شماره چهار:

 • سیم نارنجی: مربوط به رله فرمان قفل شدن درب ها (NC)
 • سیم سفید: مربوط به رله فرمان قفل شدن درب ها (COM)
 • سیم زرد: مربوط به رله فرمان قفل شدن درب ها (NO)
 • سیم نارنجی/مشکی: مربوط به رله فرمان باز شدن درب ها (NC)
 • سیم سفید/مشکی: مربوط به رله فرمان باز شدن درب ها (COM)
 • سیم زرد/مشکی: مربوط به رله فرمان باز شدن درب ها (NO)

 

کانکتور شماره پنج:

مربوط به شوک سنسور

 

مطالب پیشنهادی

آموزش راه‌اندازی سیم‌های قفل مرکزی انواع دزدگیر
آموزش راه‌اندازی سیم‌های قفل مرکزی انواع دزدگیر
آموزش جامع نصب پاور ویندوز، قسمت اول
آموزش جامع نصب پاور ویندوز، قسمت اول
معرفی جامع و نحوه کارکرد رله
معرفی جامع و نحوه کارکرد رله
آموزش نحوه کددهی و تعریف ریموت میتسوبیشی پاجرو مدل ۲۰۰۶
آموزش نحوه کددهی و تعریف ریموت میتسوبیشی پاجرو مدل ۲۰۰۶
دزدگیر تصویری موتور سیکلت
دزدگیر تصویری موتور سیکلت
آموزش نصب دزدگیر و پاور فاو بسترن B30
آموزش نصب دزدگیر و پاور فاو بسترن B30
آموزش نصب دزدگیر و پاور رنو کپچر
آموزش نصب دزدگیر و پاور رنو کپچر
آموزش نصب دزدگیر هیوندای آزرا
آموزش نصب دزدگیر هیوندای آزرا
آموزش نصب دزدگیر و پاور هیوندای توسان ۲۰۱۴
آموزش نصب دزدگیر و پاور هیوندای توسان ۲۰۱۴
آموزش نصب دزدگیر پژو ۲۰۶ و رانا مالتی‌پلکس Continental
آموزش نصب دزدگیر پژو ۲۰۶ و رانا مالتی‌پلکس Continental
آموزش نصب دزدگیر و پاور دنا مالتی‌پلکس SMS
آموزش نصب دزدگیر و پاور دنا مالتی‌پلکس SMS
راهنمای کارایی دزدگیر PLC ساده
راهنمای کارایی دزدگیر PLC ساده
راهنمای کاربردی ریموت دزدگیر ایزیکار مدل‌‎‌های ۶۰۰۰ و ۶۱۰۰
راهنمای کاربردی ریموت دزدگیر ایزیکار مدل‌‎‌های ۶۰۰۰ و ۶۱۰۰
نحوه کددهی ریموت دزدگیر سیمکارتل مدل‌های ST-F01 ,ST-M01 ,ST-G01 ,ST-S01
نحوه کددهی ریموت دزدگیر سیمکارتل مدل‌های ST-F01 ,ST-M01 ,ST-G01 ,ST-S01
سوالات متداول مشتریان دزدگیر ایزیکار
سوالات متداول مشتریان دزدگیر ایزیکار
آموزش نصب دزدگیر هیوندای ورنا
آموزش نصب دزدگیر هیوندای ورنا
راهنمای تعمیرات سیستم سنسور دنده عقب خودروهای پژوپارس و سمند
راهنمای تعمیرات سیستم سنسور دنده عقب خودروهای پژوپارس و سمند
آموزش تعریف ریموت دزدگیر Kopel
آموزش تعریف ریموت دزدگیر Kopel
راهنمای کامل کارایی مدل ۵۵۵A دزدگیر سیلورین
راهنمای کامل کارایی مدل ۵۵۵A دزدگیر سیلورین
راهنمای نصب و راه‌اندازی دزدگیر اماکن مستر مدل M910
راهنمای نصب و راه‌اندازی دزدگیر اماکن مستر مدل M910
امکانات مدل‌های مختلف دزدگیر ماجیکار
امکانات مدل‌های مختلف دزدگیر ماجیکار
راهنمای کامل تنظیمات مختلف دزدگیر اماکن دزدگیر CLASSIC Z4 ULTRA SECURITY
راهنمای کامل تنظیمات مختلف دزدگیر اماکن دزدگیر CLASSIC Z4 ULTRA SECURITY
راهنمای کامل و فارسی نصب ردیاب TRACKER GPS XENOTIC
راهنمای کامل و فارسی نصب ردیاب TRACKER GPS XENOTIC

2 نظر برای "راهنمای سیم بندی و کارایی دزدگیر Kernel (مدل پین کد دار سخنگو)"

سلام مهندس جوادی
لطفا روش تعریف ریموت ماجیکار ۱۱۰رو برامون
بگید،

محدودیت دسترسی...برای اینکه بتوانید نظر خود را ثبت کنید، باید وارد سایت شوید.
ورود به سایت
دفتر فروش:
(+98) 21 36 870 315
(+98) 21 36 870 285
واتساپ:
(+98) 912 951 57 88