Logo
Logo

حفاظت و امنیت

بهترین آموزشگاه حفاظتی و امنیتی

راهنمای کامل و فارسی کارایی دزدگیر اماکن پارادوکس

راهنمای کامل و فارسی کارایی دزدگیر اماکن پارادوکس

.در این ساعت گروه حفاظت و امنیت برای شما دوستان گرامی راهنمای کارایی دزدگیر اماکن پارادوکس (paradox) را تهیه و تدوین نموده است. با ما در ادامه مطلب همراه باشید… .

راهنمای کارایی دزدگیر اماکن پارادوکس

مسلح کردن و غيرمسلح کردن دزدگیر اماکن پارادوکس:

آشنايی تمام و کمال با تمامی حالت‌های مسلح کردن سيستم،. اين امکان را برای شما فراهم می‌آورد که بتوانيد از ويژگی‌های سيستم امنيتی خود به بهترين شکل ممکن بهره برداری کنيد. چنانچه سيستم شما بخش‌بندی نشده است، تمامی بخش‌ها، به بخش (پارتيشن) شماره ۱ نسبت داده خواهند شد.

نکته: چنانچه يکی از زون‌ها باز است و شما قادر به مسلح کردن سيستم نيستيد، سيستم شما وارد حالت “قطع موقت” خواهد شد. شماره دو رقمی زونی که قصد داريد آن را قطع موقت کنيد، وارد کرده و سپس کليد [ENTER] را فشار دهيد و يا اينکه برای قطع موقت کردن تمامی زون‌ها، کليد [ENTER] را فشار دهيد.

مسلح کردن منظم (Regular Arming):

با استفاده از اين مد می‌توان تمامی زون‌هايی را که در بخش مورد نظر شما قرار دارند، مسلح کرد. در نظر داشته باشيد که اين حالت مسلح شدن، می‌تواند با استفاده از Auto-Arming و يا One-Touch Arming نيز فعال گردد.

برای اجرای Regular Arm:

 1. در بخش مورد نظر خود، تمامی زون‌ها را ببنديد.
 2. کليد [ARM] را فشرده و کد کاربری خود را وارد نماييد.
 3. چنانچه به هر دو بخش دسترسی داريد، شماره مربوط به بخش مورد نظر خود را وارد کنيد (۱ یا ۲) برای انتخاب هر دو بخش، کليد ديگر را نيز بعد از بوق تاييد فشار دهيد.

Sleep Arming:

همچون حالت Stay Arming، اين مد نيز فضاي حفاظت شده. را برای شما به ارمغان می‌آورد، با اين تفاوت که در اين مد سطح بالايی. از امنيت، قابل تامين است. برای روشن شدن موضوع به اين مثال توجه کنيد: فرض کنيد که در يک خانه دو طبقه، فضای اطراف و. محيط در مد Stay Arming محافظت می‌شود. چنانچه مد سيستم را در .حالت Sleep Arming قرار دهيد، فضای اطراف خانه نيز، همچون طبقه اول محافظت می‌شوند (سنسورهای حرکتی نيز فعال می‌شوند.) و اين امکان برای شما فراهم است که در طبقه دوم و محوطه اتاق خواب. خود به راحتی رفت و آمد کنيد.

زون‌های Sleep به زون‌هايی اطلاق می‌شود که به هنگام .فعال بودن مد Sleep Arming قطع موقت هستند. به عنوان مثال در شب، زمانی که شما. خواب هستيد، تمامی ساختمان و محوطه شما به غير از اتاق خواب و يا ساير بخش‌هايی که توسط نصاب برای سيستم. تعريف شده است، در حالت مسلح خواهد بود. اين مد مسلح بودن. را می‌توان با استفاده از Auto-Arming و يا One-Touch Arming نيز فعال نمود.

برای اجرای Sleep Arm:

 1. در پارتيشن مورد نظر خود، تمامی زون‌ها را ببنديد (به غير از زون‌های Sleep).
 2. کليد [SLEEP] را فشرده و کد کاربری خود را وارد نماييد.
 3. چنانچه به هر دو جز دسترسی داريد، شماره مربوط به جز مورد نظر خود را وارد کنيد (۱ یا ۲) برای انتخاب هر دو جزء، کليد ديگر را نيز بعد از بوق تاييد فشار دهيد.

Stay Arming:

فعال بودن اين مد اين امکان را برای شما فراهم می‌آورد که بتوانيد زمانی که محيط اطراف خانه کاملا مسلح است، در داخل ساختمان به راحتی رفت و آمد کنيد. زون‌های Stay به زون‌هايی اطلاق می‌شود که به هنگام فعال کردن مد مسلح بودن Stay، قطع موقت می‌شوند. به عنوان نمونه چنانچه شما قصد داشته باشيد که شبی را در خانه بگذرانيد، می‌توانيد بدون مسلح کردن ساير زون‌ها همچون سنسورهای حرکت، درب‌ها و پنجره‌ها را در حالت مسلح قرار دهيد. مد مسلح بودن Stay را می‌توان با استفاده از One-Touch Arming و يا Auto-Arming نيز فعال نمود.

برای اجرای Stay Arm:

 1. در پارتيشن مورد نظر خود، تمامی زون‌ها را ببنديد (به غير از زون‌های Stay)
 2. کليد [STAY] را فشرده و کد کاربری خود را وارد نماييد.
 3. چنانچه به هر دو بخش دسترسی داريد، شماره مربوط به بخش مورد نظر خود را وارد کنيد (۱ یا ۲) برای انتخاب هر دو بخش، کليد ديگر را نيز بعد از بوق تاييد فشار دهيد.

قطع موقت يک زون (Bypassing a Zone):

بعضی مواقع ممکن است شرايطی رخ دهد که بواسطه آنها قصد داشته باشيد يکی از زون‌ها را قطع غيرفعال کنيد. در اين حالت می‌توانيد با استفاده از مد قطع موقت اين کار را انجام دهيد. به عنوان مثال ممکن است زمانی که در بخشی از منزل شما، کارکنان تعميرات مشغول کار هستند، شما بخواهيد زون‌های مربوط بخش خانه را برای مدتی معين، از کار بياندازيد. زمانی که سيستم شما به حالت غيرمسلح درآمد، تمامی زون‌هايی که تا پيش از اين در حالت قطع موقت بوده‌اند، به حالت عادی بازگشته و در صورتی که دوباره سيستم خود را مسلح کنيد، همچون ساير زون‌ها، تمامی آنها در حالت مسلح قرار می‌گيرند.

زمانی که تعدادی از زون‌ها در حالت قطع موقت قرار دارند، کليد [BYP] روشن خواهد شد. همچنين مد قطع موقت را می‌توان با استفاده از برنامه “قطع موقت با استفاده از يک کليد (One-Touch Bypassing programming)” فعال نمود. چنانچه برنامه مذکور فعال باشد، کليد [BYP] را برای مدت سه ثانيه فشار داده تا وارد محيط برنامه ريزی قطع موقت شويد. برای برداشتن مد قطع موقت برای يک زون، در مرحله سوم، شماره زون مورد نظر خود را دوباره وارد کنيد و يا با فشردن کليد [CLEAR]، تمامی ورودي‌های فعلی سيستم را حذف کنيد. برای پاک کردن زون‌های قطع موقت شده، کليد [CLEAR] و [ENTER] را همزمان فشار دهيد.

برای اجرای قطع موقت زون‌ها:

 1. کليد [BYP] را فشار دهيد.
 2. کد کاربری خود را وارد نماييد.
 3. کليد [BYP] شروع به چشمک زدن خواهد کرد.
 4. برای قطع موقت تمامی زون‌ها کليد [ENTER] را فشار داده و يا به مرحله پنجم برويد.
 5. با وارد کردن شماره زون‌هايی که قصد داريد آنها را در حالت قطع موقت قرار دهيد، شماره زون‌های مورد نظر شما، روشن خواهد شد. بنابراين چنانچه زون شما، مداوم روشن بود: زون باز است، چشمک زدن: زون قطع موقت شده است، چراغ خاموش است: زون بسته است و قطع موقت نشده است.
 6. برای انجام ذخيره سازی و خروج از سيستم کليد [ENTER] را فشار دهيد. برای خارج شدن، بدون انجام ذخيره سازی، کليد [CLEAR] را دو بار فشار دهيد.

ويژگی يادآوری زون‌هايی که قبلا قطع موقت شده بودند (Bypass Recall Feature):

بعد از اينکه شما سيستم خود را در حالت غيرمسلح قرار دهيد، تمامی ورودی‌های که پيش از اين برای قطع موقت کردن زون‌های مورد نظر خود، وارد سيستم کرده‌ايد پاک می‌شوند. با استفاده از اين ويژگی می‌توانيد زون‌هايی را که نوبت قبل (زمانی که سيستم شما مسلح بود) قطع موقت بوده‌اند و شماره آنها در حافظه سيستم ذخيره شده است، دوباره در حالت قطع موقت قرار دهيد. به عبارت ديگر استفاده از اين ويژگی، اين امکان را برای شما فراهم می‌آورد تا از دوباره کاری برای برنامه ريزی دستی زون‌هايی که همچون دفعه قبل، قطع موقت بوده‌اند، اجتناب کنيد و آنها را از روی حافظه سيستم بازيابی نماييد.
برای اجرای Regular Arm:

 1. کليد [BYP] را فشار دهيد.
 2. کد کاربری خود را وارد نماييد.
 3. کليد [BYP] را فشار دهيد.
 4. کليد [ENTER] را فشار دهيد.

مسلح کردن با فشردن يک کليد (One-Touch Arming):

اين ويژگی اين امکان را برای شما فراهم می‌آورد تا بدون نياز به وارد کردن کدهای کاربری، سيستم خود را مسلح کنيد. اين ويژگی بايد پيش از استفاده، در سيستم شما به وسيله نصاب‌ فعال گردند. چنانچه اين ويژگی در سيستم شما فعال باشد، شما را قادر خواهد ساخت که تنها با فشار يک دکمه و بدون نياز به وارد کردن کد دسترسی، سطح امنيتی سيستم خود را تغيير دهيد. به عبارت ديگر: مراحل انتقالی زير را طی کنيد :

Full Arm ⇐ Sleep Arm ⇐ Stay Arm ⇐ Disarm

پارادوکس
شکل شماتیک سازوکار مسلح و غیرمسلح شدن سیستم

حالت Regular Arming با استفاده از مد One-Touch:

برای مسلح کردن تمامی زون‌ها در بخش مورد نظر خود کليد [ARM] را فشرده و نگه داريد. چنانچه سيستم شما بخش‌بندی شده است، کليدهای (۱ یا ۲) شروع به چشمک زدن خواهند کرد. يکی از کارکردهای اصلی اين ويژگی، زمانی است که مستخدمين و يا نظافت چی‌ها و ساير افراد در بخش خدمات قصد وارد شدن به منطقه را دارند. در اين صورت اين افراد می‌‌توانند با استفاده از اين ويژگی و بدون دسترسی به ساير ويژگی‌های سيستم امنيتی شما، سيستم را در حالت مسلح قرار دهند.

حالت Stay Arming با استفاده از مد One-Touch:

برای مسلح کردن محيط، کليد [STAY] را فشرده و نگه داريد. (زون‌های که در حالت Stay تعريف شده‌اند، مسلح نخواهند شد.)

حالت Sleep Arming با استفاده از مد One-Touch:

برای مسلح کردن تمامی زون‌ها، کليد [Sleep] را فشرده و نگه داريد. (زون‌های که در حالت Sleep تعريف شده‌اند، مسلح نخواهند شد.)

برنامه‌ريزی قطع موقت با استفاده از مد One-Touch:

برای دسترسی به مد برنامه ريزی قطع موقت، کليد [BYP] را فشرده و نگه داريد.

مسلح و غيرمسلح کردن با استفاده از StayD دزدگیر اماکن پارادوکس:

استفاده از مد Stay D ميزان رضايت‌مندی شما را تا حد بسيار زيادی افزايش می‌دهد، چرا که علاوه بر افزايش امنيت سيستم. دزدگیر اماکن پارادوکس ، کارکرد با آن نيز بسيار ساده است. اين مد در تمامی ۲۴ ساعته روز و هفت روز هفته، بدون اينکه لحظه‌ای. سيستم در وضعيت غيرمسلح قرار گيرد، حتی زمانی که به منطقه‌ای. مسلح وارد می‌شويد نيز، از شما حفاظت می‌کند. نکته جالب توجه اينکه اين مد، چنانچه شما فراموش کنيد که سيستم خود را مجدد. مسلح کنيد، به ياری شما خواهد آمد و سيستم را به صورت خودکار. و بسيار سريع، در وضعيت مسلح قرار خواهد داد.

زمانی که شما قصد ورود و يا خروج به يک منطقه را داريد، سيستم به صورت موضعی غيرمسلح شده و به شما اجازه عبور می‌دهد. برای انجام اين کار تنها لازم است که با کنترل از راه دور خود، سيستم را از اين فرايند مطلع سازيد. سپس از مسير تعريف شده برای سيستم، عبور کنيد و در نهايت سيستم بعد از عبور شما، مجدد منطقه را در حال مسلح قرار خواهد داد. در اين بازه زمانی، ساير زون‌ها در حالت مسلح باقی خواهند ماند. نتيجه استفاده از اين مد، اطمينان هميشگی از مسلح و امن بودن حوزه مورد نظر شما و فراموش کردن نگرانی اينکه آيا هم اکنون سيستم مسلح است يا خير، خواهد بود.

علاوه بر موارد مذکور، استفاده از اين سيستم می‌تواند برای شما مزايای ديگری را نيز به دنبال داشته باشد و شما را از برخی امور مطلع سازد. به عنوان نمونه می‌توانيد از عبور و مرور فرزندانتان در نزديکی مناطق خطرناک برای آنها، همچون بالکن، استخر و يا درب‌های ورودی، مطلع شويد.

روشن/خاموش کردن مد Stay D:

روشن کردن مد Stay D:

روشن شدن STAY]+[CODE]+[STAY]→ StayD]

برای روشن کردن اين مد ابتدا کليد [STAY] را فشار دهيد و کد خود را وارد نماييد، سپس کليد [STAY] را مجددا حداکثر تا ده ثانيه بعد از وارد کردن کد، فشار دهيد. به نشانه تاييد روشن شدن مد Stay D، چراغ Stay D روشن خواهد شد و  سيستم شما در اين مد قرار خواهد گرفت.

خاموش کردن مد Stay D:

خاموش شدن OFF]+[CODE]+[OFF]→ StayD]

برای خاموش کردن اين مد ابتدا کليد [OFF] را فشار دهيد و کد خود را وارد نماييد، سپس کليد [OFF] را مجددا حداکثر تا ده ثانيه بعد از وارد کردن کد، فشار دهيد. به نشانه تاييد خاموش شدن مد StayD، چراغ OFF روشن خواهد شد و مد StayD در سيستم شما خاموش می‌شود. با خاموش شدن اين مد در سيستم شما، سيستم امنيتی شما، همچون يک سيستم عادی، کارايی خواهد داشت.

تغيير در مد مسلح شدن سيستم دزدگیر اماکن پارادوکس :

تغيير در سطح امنيت – از وضعيت Stay به Sleep:

[SLEEP] برای دو ثانيه ← تاخير ← روشن شدن چراغ Sleep

برای تمامی صفحه کليدها، کليد [SLEEP] را برای دو ثانيه نگه داريد. تمامی زون‌هايی که در مد SLEEP مسلح خواهند شد، به حالت تاخير خروجی درخواهند آمد و اين امکان را برای شما فراهم می‌آورند که به اتاق خواب خود برويد. زمانی که تاخير خروجی به پايان رسيد و شما در اتاق خواب خود بوديد، ساير نواحی داخلی، به حالت مسلح در خواهند آمد. هم اکنون سيستم در مد Sleep قرار دارد.

تغيير در سطح امنيت – از وضعيت Sleep به Stay:

[STAY] برای دو ثانيه ← روشن شدن چراغ Stay

کليد [STAY] را بر روی صفحه کليد نصب شده در اتاق خواب خود، فشار دهيد. سيستم شما به صورت لحظه‌ای، از حالت Sleep به حالت Stay تغيير وضعيت خواهد داد و اين امکان را برای شما فراهم خواهد آورد تا اتاق خواب خود را ترک کرده و آزادانه در محوطه خانه حرکت کنيد. چنانچه شما تصادفا، بدون تغيير دادن شرايط به حالت Stay، اتاق خواب را ترک کنيد، تمامی زون‌های مسلح شده در حالت، Sleep وارد دوره تاخيری خواهند شد و زمان کافی را برای تغيير وضعيت به حالت Stay در اختيار شما قرار خواهند داد.

ترک منطقه – از وضعيت Stay به Full:

صفحه کليد: [ARM] برای دو ثانيه ← تاخير ← روشن شدن چراغ Arm

کليد [ARM] را بر روی صفحه کليدی که مسير خروجی، به آن منتسب است، فشرده و نگه داريد. با اين کار، دوره زمانی تاخير خروجی برای تمامی زون‌هايی که در مسير خروج قرار دارند، فعال می‌شود. بعد از اينکه محل را ترک کرديد، تمامی زون‌هايی که در مسير خروج قرار داشتند، دوباره مسلح می‌شوند. هم اکنون سيستم در حالت Full قرار دارد.

ورود به منطقه – از وضعيت Full به Stay:

صفحه کليد: [CODE] ←روشن شدن چراغ Stay

زمانی که با عبور از مسير ورودی، به منطقه‌ای. وارد می‌شويد، تمامی زون‌هايی که به مسير ورودی منتسب هستند وارد. حالت تاخير می‌شوند که از اين طريق امکان ورود شما به منزل را فراهم می‌آورند. بر روی يکی از صفحه کليدهايی که به مسير. ورودی نسبت داده شده است، کد کاربری معتبر را وارد کرده تا سيستم به اين. تاخير ورودی پايان داده و وارد مد Stay شود. زون‌های ورودی. دوباره در مد مسلح قرار خواهند گرفت. هم اکنون سيستم در حالت Stay قرار دارد

خروج از منطقه بدون تغيير حالت مسلح بودن سيستم:

[OFF] برای دو ثانيه

برای خروج از منطقه بدون نياز به تغيير وضعيت مسلح بودن سيستم، می‌توانيد بر روی هر کدام از صفحه کليدها، کليد [OFF] را فشرده و برای مدت دو ثانيه نگه داريد.

تنظيمات پيشرفته StayD:

مد پنجره و تاخير مسلح شدن مجدد (Window Mode & Rearming delay):

برای سيستمی که در حالت مسلح Stay قرار دارد، فعال بودن اين مد اين امکان را برای شما فراهم می‌کند که بدون به صدا در آمدن هشدار، يکی از زون‌های خارجی را باز کنيد. برای وارد شدن به مد پنجره، کليد [OFF] را فشار دهيد و سپس کد دسترسی خود را وارد کنيد. تمام زون‌هايی که قابل باز شدن هستند، شروع به چشمک زدن خواهند کرد. سيستم در همين لحظه، تاخير خروجی را ايجاد می‌کند که به واسطه آن می‌توان يکی از زون‌های خارجی همچون درب‌ها و يا پنجره‌ها را باز کرد. سيستم به شما تنها اجازه باز کردن يک و تنها يک زون را می‌دهد و به محض اينکه اولين زون باز شد، تاخير زمانی به اتمام می‌رسد. زمانی که شما زون باز شده را دوباره می‌بنديد (درب، پنجره و …) زون مذکور دوباره به حالت مسلح برمی‌گردد.

وقتی که قصد بستن زونی را داريد، سيستم به منظور اينکه زون مورد نظر .به درستی بسته شود، زمان تاخيری را در اختيار شما خواهد گذاشت. اين “تاخير زمانی دوباره مسلح شدن”، زمانی که شما زون مورد نظر را بستيد، آغاز .می‌شود، و برای اينکه اين زون دوباره مسلح شود، بايد در تمامی طول بازه. اين تاخير، بسته بماند. اين نکته به خصوص درمورد پنجرها صادق است. چرا که در صورت چفت نشدن صحيح آنها، صدای آژير هشدار اشتباها .به صدا درخواهد آمد.

مد نمای زنده (Live View Mode):

زمانی که هشدار در سيستم شما رخ می‌دهد، می‌توانيد با فشردن کليد [CLEAR] حرکتی را که منجر به صدا در آمدن هشدار شده است، مشاهده کنيد. چراغ‌های زون بر روی صفحه کليد، در لحظه وقوع باز و بسته شدن هر کدام از زون‌ها، اين تغيير را نمايش می‌دهند.

خروج سريع (Fast Exit):

زمانی که سيستم شما در يکی از مدهای Sleep و يا Stay در حالت مسلح قرار دارد، اين ويژگی اين امکان را برای شما فراهم می‌آورد. تا بدون اينکه سيستم خود را از حالت مسلح خارج کنيد، از زون‌هايی که هم اکنون در حالت مسلح قرار دارند، خارج شويد. برای انجام اين کار تنها کافی است که کليد [OFF] را برای آغاز شدن تاخير خروجی فشرده و نگه داريد. بعد از تمام شدن مدت زمان در نظر گرفته شده برای تاخير خروجی، سيستم به حالت قبلی خود تغيير مکان خواهد داد.

مسلح کردن خودکار (Auto Arming) دزدگیر اماکن پارادوکس :

مسلح شدن خودکار زمان بندی شده (Timed Auto Arming):

سيستم امنيتی شما قادر است که خود را روزانه، در زمان معينی در حالت مسلح قرار دهد. همچون حالت Regular Arming، سيستم شما تمام زون‌های باز را قطع موقت خواهد کرد.
برای برنامه ريزی زمان سنج Auto-Arm:

 1. کليد را فشار دهيد.
 2. کد مديريتی Master Code خود را وارد نماييد.
 3. کليد [BYP] را فشار دهيد. اين کليد شروع به چشمک زدن خواهد کرد.
 4. برای تنظيم کردن بخش (پارتيشن) اول، کليد [۱] و برای تنظيم بخش دوم، کليد [۲] را فشار دهيد.
 5. زمان مورد نظر خود، برای مسلح شدن خودکار سيستم را وارد نماييد. (اين زمان بايد در فرمت ۲۴ ساعته همچون “۱۸:۳۵” وارد دستگاه شود).
 6. برای مسلح کردن بخش مورد نظر در مد Regular Arm کليد [۱]، مد Sleep Arm کليد [۲] و مد Stay Arm کليد [۳] را فشار دهيد.

برای غيرفعال کردن موقت برنامه ريزی زمان سنج Auto-Arm:

 1. کليد را فشار دهيد.
 2. کد مديريتی Master Code خود را وارد نماييد.
 3. کليد [BYP] را فشار دهيد. اين کليد شروع به چشمک زدن خواهد کرد.
 4. برای تنظيم کردن بخش (پارتيشن) اول، کليد [۱] و برای تنظيم بخش دوم، کليد [۲] را فشار دهيد.
 5. برای غيرفعال نمودن موقتی تايمر مربوط به Auto Arm کليد [Sleep] را فشرده و نگه داريد.

مسلح شدن خودکار زمان عدم مشاهده حرکت (No Movement Auto Arming):

سيستم امنيتی شما اين قابليت را داراست. که در صورت لزوم با انجام برنامه‌ريزی‌های لازم توسط نصاب، هنگامی که برای مدت. زمان معين و از پيش تعيين شده‌ای، حرکتی در حوزه استحفاظی سيستم امنيتی شما رخ ندهد، به صورت خودکار به حالت مسلح در آمده و سيگنالی. برای مرکز کنترل و مشاهده ارسال نمايد. کارايی اين ويژگی هنگامی است که برای منازل افرادی. که به تنهايی زندگی می‌کنند، مورد استفاده قرار می‌گيرد. به ويژه افرادی که از بيماری‌هايی با احتمال حمله ناگهانی رنج می‌برند. اين ويژگی با اعلام وضعيت در مدت زمان معين، می‌تواند نقش تعيين کننده‌ای. در نجات جان افراد ايفا نمايد. لازم به ذکر است که سيستم امنيتی، تمامی زون‌های باز را قطع موقت می‌نمايد.

مد نمايش (Display Mode):

صفحه کليد مدل K32RF دارای دو مد نمايش است. به صورت پيش فرض، صفحه کليد مذکور تمامی اتفاقاتی را که در حوزه تحت پوشش سيستم رخ می‌دهند، به محض وقوع نمايش می‌دهد (اتفاقاتی همچون: زون‌هايی که در حالت هشدار قرار دارند، زون‌های قطع موقت شده و ….) علاوه بر اين حالت، نصاب با برنامه ريزی صفحه کليد، اين امکان را فراهم می‌آورد تا تنها زون‌هايی در صفحه کليد نمايش داده شوند که يا در حالت هشدار قرار دارند و يا دارای تاخير ورودی هستند. چنانچه مايل هستيد تا وضعيت تمامی زون‌ها را مشاهده فرماييد، تنها کافی است کليد [і] را فشار دهيد.

زون‌هايی که باز هستند اما هشداری برای آنها به صدا در نيامده است، تنها با فشردن کليد [і] قابل مشاهده خواهند بود. اطلاعات مذکور با فشردن کليد [і] برای مدت زمان سی ثانيه بر روی صفحه نمايش نقش خواهد بست (بيست ثانيه برای صفحه کليدهای K37). صفحه نمايش زون‌ها بعد از گذشت سی ثانيه خاموش خواهد شد (بيست ثانيه برای صفحه کليدهای K37).

هشدارها در دزدگیر اماکن پارادوکس :

نمايش هشدار:

چنانچه در يکی از زون‌ها هشداری رخ دهد، شماره زون مذکور بر روی صفحه نمايش شروع به چشمک زدن خواهد کرد، کليد [MEM] روشن خواهد شد و اين زون‌ها در حافظه سيستم ثبت خواهند شد. تا زمانی که سيستم را در حالت غير مسلح قرار ندهيد، چراغ مربوط به زون تحت هشدار، به چشمک زدن ادامه خواهد داد. حتی اگر زون مورد نظر را به حالت نرمال و عادی بازگردانيد، تا زمان غير مسلح کردن سيستم، چشمک زدن چراغ زون، ادامه خواهد داشت. به منظور خروج از اين حالت و نمايش مجدد زون‌ها (به صورت زنده بر روی صفحه کليد) پيش از غير مسلح کردن سيستم، کليد [CLEAR] را فشار دهيد. زمانی که سيستم شما غيرمسلح شد، کليد مربوط به زونی که هشدار در آن رخ داده است، خاموش می‌شود، اما کليد [MEM] همچنان روشن خواهد ماند.

برای نمايش شماره زون‌هايی که هشدار در آنها رخ داده است، کليد [MEM] را فشار دهيد. حافظه هشدارها، تا زمان اتفاق افتادن هشدار بعدی، در سيستم ذخيره خواهد شد و بعد از اينکه هشدار ديگری رخ داد، اين حافظه پاک شده و اطلاعات مروبط به هشدار جديد، در آن ذخيره خواهد گرديد. در يکی از حالت زير حافظه هشدار سيستم شما پاک مي‌شود:

 • هشدار بعدی رخ دهد.
 • کد دسترسی معتبری وارد شود.
 • سيستم شما در حالت Full-Arming قرار گيرد.

غيرمسلح کردن و غيرفعال نمودن هشدارها

به منظور غير مسلح کردن سيستم مسلح شده و يا خاموش کردن هشدار، کليد [OFF] را فشرده و کد کاربری خود ([USER CODE]) را وارد نماييد. نقطه‌های ورودی همچون درب‌های ورودی، با يکی از دو تايمر تاخير ورودی برنامه ريزی می‌شوند. زمانی که نقطه‌های ورودی باز می‌شوند، تا زمانی که شما سيستم را در حالت غيرمسلح قرار دهيد، صفحه کليد صدای “بيپ” منتشر می‌کند. لازم به ذکر است که تا زمانی که اين تاخير ورودی تمام نشود، هشداری به صدا در نخواهد آمد.

نکته: هر کاربری تنها قادر است بخشی را غيرمسلح کند. که از قبل، کد کاربری وی، به آن بخش نسبت داده شده باشد. به غير از کاربرانی که برای آنها “انتخاب فقط مسلح کردن”. و يا “انتخاب فقط PMG” برای آنها فعال است.

برای غيرمسلح کردن سيستم:

 • کليد [OFF] را فشار دهيد و کد کاربری خود [USER CODE] را وارد نماييد.

Panic Alarm (هشداری که توسط کاربر در مواقع اضطراری به صدا در می‌آيد.)

با استفاده از اين ويژگی، سيستم شما، سه نوع مختلف هشدار Panic را اعلام می‌کند. اين هشدار بلافاصله بعد از اينکه دو کليد معين (که در ادامه ليست شده‌اند) به صورت همزمان فشرده و برای سه ثانيه نگه داشته می‌شوند، به صدا در خواهد آمد. بسته به تنظيمات دلخواه شما، هشدارهای Panic هم می‌توانند به صورت شنيداری (آژير يا زنگ) تعريف شوند و هم به صورت هشدارهای بدون صدا (که مستقيما پيغام‌های خاصی را به مرکز کنترل و مشاهده ارسال می‌نمايد) تعريف شوند. به عنوان نمونه فشردن کليدهای [۱] و [۳] می‌تواند به معنای “خبر دادن به پليس” و يا هر پيغام ديگری که مورد نظر شماست، باشد.

لازم به ذکر است که اين ويژگی بايد فقط و فقط توسط نصاب. تحت تاييد شرکت، بر روی سيستم شما تنظيم گردد.

 • فشردن و نگه داشتن کليدهای [۱] و [۳]: هشدار Panic نوع اول (مثلا پليس).
 • فشردن و نگه داشتن کليدهای [۴] و [۶]: هشدار Panic نوع دوم (مثلا موارد پزشکی و اورژانس).
 • فشردن و نگه داشتن کليدهای [۷] و [۹]: هشدار Panic نوع سوم (مثلا آتش).

هشدار آتش:

وقتی هشدار آتش به صدا در می‌آيد، سيستم شما طی. بازه‌های دو ثانيه‌ايی و در هر مرتبه، سه بار آژير می‌کشد و تا زمانی که قطع صدا نشده و يا کد دسترسی. معتبری وارد نشده است، ادامه می‌يابد. چنانچه زونی به عنوان “زون تاخير آتش” تعريف شده باشد، پيش از آنکه سيستم به صورت خودکار. با مرکز کنترل و مشاهده تماس بگيرد، تاخيری وجود خواهد داشت. اين تاخير باعث اجتناب از فرستادن هشدارهای غلط. و اشتباه به مرکز کنترل و مشاهده خواهد شد.

نکته مهم: چنانچه هشدار آتش، اشتباها به صدا درآمد. و حريقی اتفاق نيافتاده بود، خواهشمند است سريعا با مرکز کنترل و مشاهده تماس حاصل فرماييد. تا از اقدامات غير لازم آنها خودداری شود.

اگر زون تاخير آتشی، به صورت ناگهانی آژير کشيد، چه بايد کرد؟

 • کليد [CLEAR] را تا سی ثانيه از رخداد هشدار فشار دهيد.
 • تلاش کنيد که مشکل را بر طرف نماييد.
 • چنانچه مشکل همچنان پابرجا ماند، بعد از ۹۰ ثانيه، هشدار مجددا به صدا در خواهد آمد. کليد [CLEAR] را مجدد فشاردهيد.

آزمايش و نگهداری سیستم دزدگیر اماکن پارادوکس :

 • زمانی که سيستم شما در حالت غيرمسلح. قرار دارد و چراغ “OFF” خاموش است، سنسورهای حرکت را با قدم. زدن در حوزه‌های تحت پوشش فعال نماييد. درب‌های تحت پوشش را باز و بسته کنيد. و چک کنيد که آيا چراغ‌های مربوطه روشن می‌شوند.
 • هرگز برای آزمايش سنسورهای آتش، از شعله و يا مواد مشتعل استفاده نکنيد.
 • زمانی که از سيستم، در شرايط عادی. استفاده می‌شود، به غير از تست‌های. معمول، به تست ديگری نياز نيست. توصيه می‌شود که باتری ذخيره هر سه سال يکبار تعويض گردد.

راهنمای دزدگیر اماکن پارادوکس

راهنمای انجام تنظیمات دزدگیر اماکن پارادوکس

مطالب پیشنهادی

آموزش راه‌اندازی سیم‌های قفل مرکزی انواع دزدگیر
آموزش راه‌اندازی سیم‌های قفل مرکزی انواع دزدگیر
راهنمای کامل تنظیمات دزدگیر اماکن net pro
راهنمای کامل تنظیمات دزدگیر اماکن net pro
راهنمای انتخاب هارد برای سیستم مداربسته
راهنمای انتخاب هارد برای سیستم مداربسته
راهنماي تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو مدل LEADER
راهنماي تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو مدل LEADER
درگاه ساتا یا SATA interface چیست؟
درگاه ساتا یا SATA interface چیست؟
دوربین مداربسته با زاویه دید بالا
دوربین مداربسته با زاویه دید بالا
انتقال تصویر از طریق سایت No-IP
انتقال تصویر از طریق سایت No-IP
انتخاب مجری یا نصاب دوربین مداربسته
انتخاب مجری یا نصاب دوربین مداربسته
آژیر و تلفن کننده دزدگیر اماکن
آژیر و تلفن کننده دزدگیر اماکن
خروجی CVBS چیست؟
خروجی CVBS چیست؟
آموزش زدن فیش BNC
آموزش زدن فیش BNC
راهنمای کامل تنظیمات دزدگیر اماکن +SILEX SG7
راهنمای کامل تنظیمات دزدگیر اماکن +SILEX SG7
راهنمای کامل نصب و راه‌اندازی دزدگیر اماکن CLASSIC Z4 ULTRA SECURITY
راهنمای کامل نصب و راه‌اندازی دزدگیر اماکن CLASSIC Z4 ULTRA SECURITY
راهنمای کامل کارایی دزدگیر اماکن مستر مدل M910
راهنمای کامل کارایی دزدگیر اماکن مستر مدل M910
آموزش کامل نحوه کددهی ریموت دزدگیر هوتای (huatai)
آموزش کامل نحوه کددهی ریموت دزدگیر هوتای (huatai)
راهنمای سیم بندی و کارایی دزدگیر Kernel (مدل پین کد دار سخنگو)
راهنمای سیم بندی و کارایی دزدگیر Kernel (مدل پین کد دار سخنگو)
راهنمای کاربردی ریموت ایزیکار مدل Z1
راهنمای کاربردی ریموت ایزیکار مدل Z1
نحوه راه اندازی سيستم تلفن كننده كلاسیک
نحوه راه اندازی سيستم تلفن كننده كلاسیک
راهنمای سیم‌بندی سری چشمی دزدگیر اماکن
راهنمای سیم‌بندی سری چشمی دزدگیر اماکن
راهنمای کارایی دزدگیر SPY ساده
راهنمای کارایی دزدگیر SPY ساده
آموزش کامل نحوه انجام تنظیمات دزدگیر اماکن فایروال F9 و F10
آموزش کامل نحوه انجام تنظیمات دزدگیر اماکن فایروال F9 و F10

2 نظر برای "راهنمای کامل و فارسی کارایی دزدگیر اماکن پارادوکس"

سلام خسته نباشید خدمت اساتید راهنمای میخواستم درباره سنسور دنده عقب فابریک پارس تاحالا کار نکردم یه مورد پیش اومد کلا کار نمیکرد نتونستم کاری بکنم راهنمای میخواستم

محدودیت دسترسی...برای اینکه بتوانید نظر خود را ثبت کنید، باید وارد سایت شوید.
ورود به سایت