Logo
Logo

حفاظت و امنیت

بهترین آموزشگاه حفاظتی و امنیتی

راهنمای انجام تنظیمات دزدگیر اماکن پارادوکس

راهنمای انجام تنظیمات دزدگیر اماکن پارادوکس

در این ساعت گروه حفاظت و امنیت برای شما دوستان گرامی راهنمای نحوه انجام تنظیمات دزدگیر اماکن پارادوکس (paradox) را تهیه و تدوین نموده است. با ما در ادامه مطلب همراه باشید… .

نحوه انجام تنظیمات دزدگیر اماکن پارادوکس

کدهای کاربر (رمز عبور):

کدهای کاربری برای هر کاربر، شماره‌های تعيين هويت شخصی هستند که با استفاده از آنها شما می‌توانيد برنامه‌های مورد نظر خود را وارد سيستم دزدگیر اماکن کنيد، سيستم خود را در وضعيت مسلح و يا غيرمسلح قرار دهيد و يا اينکه خروجی‌های برنامه پذير (PGMs) را فعال و يا غيرفعال کنيد. سيستم شما کدهای زير را پشتيبانی می‌کند:

 • Master Code 1
 • Master Code 2
 • ۲۹ کد کاربر (User Code)

System Master Code (رمز مدیر)(کد پيش فرض ۱۲۳۴۵۶):

با استفاده از اين کد می‌توان تمامی قسمت‌ها را در وضعيت مسلح و يا غيرمسلح قرار داد. همچنين با استفاده از اين کد می‌توان کد کاربری جديدی را ايجاد کرد و يا اينکه آنها را تغيير داد يا از سيستم حذف کرد.

Master Code:

 • Master Code 1 که همواره به منطقه يک، نسبت داده شده است، به منظور ايجاد، تغيير و يا حذف کدهای کاربری که به اين منطقه تعلق دارند، مورد استفاده قرار می‌گيرد.
 • Master Code 2 که همواره به منطقه دو، نسبت داده شده است (حالت استثنا: زمانی که منطقه بندی غير فعال است، Master Code 2 به ناحيه يک، منتسب خواهد شد). به منظور ايجاد، تغيير و يا حذف کدهای کاربری که به اين منطقه تعلق دارند، مورد استفاده قرار می‌گيرد.

نکته: با استفاده از اين Master Codeها نمی‌توان کدهای کاربری را که به هر دو منطقه نسبت داده شده است، تغيير داد و يا حذف کرد و اين کار، يعنی تغيير کدهای کاربری منتسب به هر دو منطقه، تنها با استفاده از System Master Code امکان پذير است.

Duress Code:

زمانی که کاربر مجبور به مسلح و يا غيرمسلح کردن سيستم خود می‌شود (به عنوان مثال، توسط کسی مجبور به انجام اين کار می‌شود)، در اينصورت چنانچه Duress Code فعال باشد، به محض اينکه کاربر اين کار را انجام می‌دهد، به صورت خودکار و در همان لحظه، هشدار بدون صدايی، را به مرکز کنترل و مشاهده ارسال می‌کند.

نکته: اين کد بايد توسط نصاب شما فعال گردد.

تعداد کارکترهای کد کاربری:

سيستم شما قابليت برنامه‌ريزی برای پذيرش چهار و يا شش کارکتر را به عنوان کد کاربری داراست. کارکترها می‌توانند يکی از ارقام صفر تا نه (۰ تا ۹) را به خود اختصاص دهند. کدهای شش رقمی به واسطه اينکه رخنه کردن به آنها کار دشوارتری است، کدهای امن‌تری محسوب می‌شوند. سعی کنيد که از انتخاب کدهايی که حدس زدن آن برای ديگران ساده است، همچون شماره تلفن، تاريخ تولد، آدرس و يا کدهايی همچون ۱۲۳۴ اجتناب کنيد.

نحوه ایجاد و یا تغییر کد کاربری:

برای انجام این کار به روش زیر عمل نمایید:

 1. دكمه را فشار دهید.
 2. [Master Code] را وارد کنید. دکمه‌های و [۱] چشمک خواهند زد. وقتی شماره‌ای بر روی صفحه کلید روشن شد، کاربر مورد نظر برنامه‌ریزی شده است.
 3. کاربر مورد نظر خود را با وارد کردن شماره آن (۱ تا ۳۲) انتخاب کنید. چراغ “Arm” چشمک می‌زند.
 4. کد چهار رقمی و یا شش رقمی کاربر را وارد کنید. چراغ “sleep” چشمک می‌زند.
 5. کد کاربری وارد شده را تایید نمایید. چراغ “stay” چشمک می‌زند.
 6. برای ثبت ریموت کنترل، ابتدا یکی از دکمه‌ها را برای مدت سه ثانيه نگه دارید و سپس رها کنید. مجددا یکی از دکمه‌ها را برای سه ثانيه فشار دهید و مجدد رها کنید. در صورتی که تمایل به ثبت ریموت کنترل ندارید، کلید [ENTER] را فشار دهید. چراغ “off” چشمک می‌زند.
 7. برای برنامه ریزی کاربری دیگر، به مرحله ۳ رجوع کنید. برای خروج کلید [CLEAR] را فشار دهید.
 8. برای سیستم‌های منطقه بندی شده، تا مرحله ۸، ادامه دهید.
 9. به منظور انتساب کاربر به مناطق ۱ و ۲، باید کلید [۱] یا [۲] را فشار دهید. دكمه [ENTER] را فشار دهید.
 10. برای برنامه ریزی سایر کاربران به مرحله ۳ بازگردید. برای خروج کلید [CLEAR] را فشار دهید.

نحوه حذف کاربر:

به منظور حذف کاربر بر طبق مراحل زیر عمل نمایید:

 1. دکمه را فشار دهيد.
 2. Master Code را وارد کنيد.
 3. با وارد کردن شماره دو رقمی کاربر، کاربر مورد نظر خود را انتخاب کنيد.
 4. دکمه SLEEP را فشرده و تا زمانی که بوق تاييد به صدا درآيد، نگه داريد.

تنظیمات دزدگیر اماکن پارادوکس بخش زمان و تاريخ:

برای انجام این بخش از تنظیمات دزدگیر اماکن پارادوکس بايد طبق دستورالعمل زیر عمل نمایید:

 1. دکمه را فشار دهيد.
 2. Master Code را وارد کنيد.
 3. کليد TBL را فشار دهيد.
 4. کليد [۵] را فشار دهيد.
 5. زمان را در فرمت [HH.MM] (ابتدا ساعت و سپس دقيقه) وارد نماييد. چنانچه عددی که برای ساعت انتخاب شده، ۱۳ و يا بيشتر بود به مرحله ۷ رجوع کنيد.
  نکته: برای سيستم‌های SP4000 / SP65 ساعت بايد در فرمت ۲۴ ساعته وارد شود. برای اين منظور مرحله ۶ را ناديده بگيريد.
 6. فرمت زمانی مورد نظر خود را انتخاب کنيد. {[۱]: ۲۴ ساعته، [۲]: AM (صبح)، [۳]: PM (بعد از ظهر)}
 7. تاريخ مورد نظر خود را در فرمت [YYYY/MM/DD] (ابتدا چهار رقم سال، و بعد ماه و بعد روز) وارد کنيد.
 8. برای خروج کليد CLEAR را فشار دهيد.

تنظيمات زون‌های صدا دار (Chime Zones)

زون‌هايی که بخش صدای آنها فعال شده است، هر زمانی که زون مذکور باز شود، با صدای بيپ که در صفحه کليد ايجاد می‌کند، شما را مطلع می‌سازد. هر کدام از صفحه کليدها بايد به صورت جداگانه صدادار شوند.

برای انجام اين بخش از تنظیمات دزدگیر اماکن پارادوکس بايد طبق دستورالعمل زیر عمل نمایید:

فعال سازی صدای زون‌ها:

صفحه کليدهای K32 و K32RF:

 1. دکمه ♪ را فشار داده و نگه داريد.
 2. در اين صورت چراغ‌های stay2 ,stay1 ,arm2 ,arm1″ LED” چشمک خواهند زد.
 3. شماره زون مورد نظر خود را که قصد صدا دار کردن آن را داريد، فشار دهيد.
 4. LED مربوطه روشن خواهد شد.
 5. برای خروج کليد ENTER را فشار دهيد.

صفحه کليدهای K35 و K37:

 1. برای صفحه کليد K35 کليد ♪ و برای صفحه کليد K37 کليد i را فشار دهيد.
 2. کلمه Chime بر روی صفحه نمايش داده خواهد شد.
 3. شماره زون مورد نظر خود را که قصد صدادار کردن آن را داريد، وارد کنيد.
 4. LED مربوطه روشن خواهد شد.
 5. برای خروج کليد ENTER را فشار دهيد.

نکته: صفحه کليد K37 تنها زمانی که به برق AC متصل باشد و يا زمانی که صفحه نمايش فعال باشد، صدادار خواهد شد.

صفحه کليدهای K10H ،K10V  ،K636:

 1. دکمه مربوط به زون {[۱] تا [(۱۰)۰]}را فشار داده و نگه داريد.
 2. زمانی که صدای بيپ تاييد شنيده شد، زون صدا دار شده است.

صفحه کليدهای K32LCD:

 1. دکمه ♪ را فشار داده و نگه داريد.
 2. به منظور انتخاب زون مورد نظر خود برای زنگ‌دار کردن کليد [۱] و برای تعيين دوره زمانی زنگ‌دار کردن زون‌ها، کليد [۲] را فشار دهيد.
  نکته: دوره زمانی مذکور و فعال کردن صدای زون در اين دوره، اين امکان را فراهم می‌آورد تا بازه زمانی را که در آن زون مورد نظر زنگ‌دار است، مشخص شود.
 3. شماره زونی را که قصد داريد آن را زنگ‌دار کنيد، وارد نماييد.
 4. برای خروج کليد ENTER را فشار دهيد.

غيرفعال سازی صدای زون‌ها:

برای غيرفعال سازی صدای زون‌ها بايد بر طبق دستورالعمل زیر عمل نمایید:

صفحه کليدهای K32LCD ،K37 ،K35 ،K32RF ،K32:

 1. برای غيرفعال کردن صدای زون‌ها، اين فرايندهای بالا را تکرار کرده و شماره زونی که قصد غيرفعال کردن صدای آن را داريد وارد کنيد يا می‌توانيد کليد SLEEP را برای غيرفعال کردن صدای تمامی زون‌ها به جای وارد کردن شماره زون، فشار دهيد.

صفحه کليدهای K10H ،K10V و K636:

 1. کليد مربوط به زون مورد نظر خود {[۱] تا [(۱۰)۰]} را فشرده و نگه داريد.
 2. به محض به صدا در آمدن بيپ غيرفعال سازی، صدای ناحيه مورد نظر غيرفعال خواهد شد.

نمايش مشکلات:

سيستم هشدار شما قادر است به طور پيوسته، چندين شرايط بحران را مشاهده و کنترل نمايد و در صورت لزوم مستقيما گزارشی به مرکز کنترل و مشاهده ارسال نمايد. زمانی که شرايطی بحرانی رخ می‌دهد، کليد TBL روشن می‌شود. در اين لحظه، کليد TBL را فشار دهيد تا شماره بحران و مشکلی که در حال وقوع است، بر روی صفحه کليد نمايش داده شود.

نکته: چنانچه صفحه کليد شما به هنگام رخداد مشکلی جديد در سيستم، هر پنج ثانيه يک بار، صدای بيپ مشکل را منتشر می‌کند، برای قطع کردن اين صدا، کليد TBL را فشار دهيد.

جدول دسترسی به نمايش مشکلات:

کلید/چراغ LED نوع مشکل شرح مشکل
فشردن کلید TBL [۱] ضعیف بودن باتری سیستم بیسیم زون‌ها باتری مربوط به یکی از بخش‌های بیسیم سیستم نیاز به جایگزینی دارد.
[۲]  مشکل برق صفحه کنترل دارای مشکل برق رسانی است.
[۳] مشکل زنگ زنگ سیستم شما قطع شده است و یا جریان بیش از حد از سیستم کشیده است.
[۴] مشکل ارتباطی سیستم هشدار شما قادر به برقراری ارتباط با مرکز کنترل نیست.
[۵] مشکلات مربوط به سیم کشی (Tamper / Wiring) در تعدادی از سیستم‌ها مشکل سیم‌کشی وجود دارد.
[۶] مشکل ماژول Tamper Tamper سیستم فعال شده است.
[۷] مشکل حلقه آتش یکی از زون‌ها دارای مشکل حلقه آتش است.
[۸] مشکل مربوط به تنظیمات زمان ساعت سیستم، نیازمند برنامه ریزی مجدد است.
[۹] قطع ارتباط بی‌سیم زون‌ها با سیستم تعدادی از زون‌های بیسیم قادر به برقراری ارتباط با سیستم نیستند.
{[۱] تا [(۱۰)۰]} قطع ارتباط ماژول‌ها با سیستم تعدادی از ماژول‌ها قادر به برقراری ارتباط با سیستم نیستند.
[sleep/[16 مشکلات صفحه کلید یکی از صفحه کلیدهای سیستم دچار مشکل شده است.

 

برنامه ريزی سريع تنظیمات دزدگیر اماکن پارادوکس :

منوهای دسترسی سريع مديريتی (Master)

کاربر:
مرحله نوع اقدام جزئيات
۱  [MASTER CODE] + [تنظیمات دزدگیر اماکن پارادوکس] کليد  چشمک خواهد زد.

LED/کليد روشن: شروع برنامه ريزی کاربر
نکته: ممکن است کد مديريتی پارتيشن
[PARTITION MASTER CODE] نيز استفاده شود.

۲ [ USER NUMBER] دو رقم از ۰۱ تا ۳۲
۳ [CODE] يک کد ۴ تا ۶ رقمی وارد نماييد.
۴ [CONFIRM CODE] مجدد کد ۴ تا ۶ رقمی را وارد نماييد.
۵ کددهی کنترل از راه دور يکی از دکمه‌های ريموت را دو بار فشار دهيد.
چنانچه قصد کددهی ريموت را نداريد کليد [ENTER] را فشار دهيد.
۶
  برای برنامه ريزی ديگر کاربران دوباره به مرحله دوم بازگرديد.
برای خروج کليد [CLEAR] را فشار دهيد.
۷ [۱] and/or [۲] [ENTER] برای سيستم هايی که بخش‌بندی شده‌اند اين مرحله را ادامه دهيد.
هر يک از کاربران را به يک و يا هر دو بخش موجود بر روی
سيستم منتسب کنيد و کليد
[ENTER] را فشار دهيد. به صورت
پيش فرض، کاربران به بخش اول منتسب شده‌اند.
کاربر بعدی را برنامه ريزی کنيد.

 

تاخير:
مرحله نوع اقدام جزئيات
۱ [تنظیمات دزدگیر اماکن پارادوکس[MASTER CODE] کليد  چشمک خواهد زد.
۲ [TBL]
۳ [۱]: تاخير ورودی ۱ (بر حسب ثانيه)
[۲]: تاخير ورودی ۲ (بر حسب ثانيه)
[۳]: تاخير خروجی (بر حسب ثانيه)
[۴]: قطع شدن زنگ (بر حسب دقیقه)
پيش فرض: ۰۴۵ ثانيه
پيش فرض:
 ۰۴۵ ثانيه
پيش فرض:
 ۰۶۰ ثانيه
پيش فرض:
 ۰۰۴ دقيقه
۳ [۰۰۰] تا [۲۵۵] ___/___/___ مقداری بين ۰۰۰ تا ۲۵۵ وارد کنيد.

 

زمان و تاريخ:
مرحله نوع اقدام جزئيات
۱ [] + [MASTER CODE] کليد  چشمک خواهد زد.
۲ [TBL]+[5] دو رقم از ۰۱ تا ۳۲
۳ [HH:MM] زمان مورد نظر خود را در فرمت ۲۴ ساعته وارد کنيد (برای
ساعت
۶ عصر، ۱۸:۰۰ را وارد کنيد).
۴ [۱]: ۲۴ ساعته
[۲]: صبح (AM) ، [د۳د] بعد از ظهر (PM)
فرمت زمانی مورد نظر خود را انتخاب کنيد.
۵ [YYYY/MM/DD] تاريخ را وارد نماييد.

نکته: برای سيستم های SP4000/SP65 بايد زمان در فرمت ۲۴ ساعته وارد شود. مرحله ۴ را ناديده بگيريد.

 

انتخاب‌های سيستم:
مرحله نوع اقدام جزئيات
۱ [] + [MASTER CODE] کليد  چشمک خواهد زد.
۲ [BYP]  
۳ [۴]

[۵]

[۶]

برای بوق زدن هنگام مسلح يا غيرمسلح کردن با صفحه کليد فشار دهيد.

برای بوق زدن هنگام مسلح يا غيرمسلح کردن با ريموت کنترل فشار دهيد.

به منظور حذف تاخير خروجی، هنگام مسلح کردن با استفاده از  ريموت کنترل، فشار دهيد.

 

انتساب REM3 دستی، صفحه کليد از راه دور ۲ راهه به پنل:
مرحله نوع اقدام جزئيات
۱ [] + [MASTER CODE] کليد تنظیمات دزدگیر اماکن پارادوکس چشمک خواهد زد.
LED/کليد روشن: شروع برنامه ريزی کاربر
ممکن است کد مديريتی پارتيشن
[PARTITION MASTER CODE] نيز استفاده شود.
۲ [USER NUMBER] ۲ رقم از ۰۱ تا ۳۲
۳ [CODE] يک کد ۴ تا ۶ رقمی وارد نماييد.
۴ [CONFIRM CODE] مجدد کد ۴ تا ۶ رقمی را وارد نماييد.
۵ [LEARN REMOTE] دکمه [i] را بر روی ريموت مورد نظر خود فشرده و نگه داريد.
۶ [۱] and/or [2] + [ENTER] هر يک از کاربران را به يک و يا هر دو بخش موجود بر روی سيستم منتسب کنيد و کليد [ENTER] را فشار دهيد. به صورت پيش فرض، کاربران به بخش اول منتسب شده‌اند.
کاربر بعدی را برنامه ريزی کنيد.

 

برقرار کننده ارتباط:
مرحله نوع اقدام جزئيات
۱ [] + [MASTER CODE] کليد  چشمک خواهد زد.
۲ [MEM] کليد [MEM] را فشار دهيد.
۳ [۳]: تلفن شخصی شماره ۱
[
۴]: تلفن شخصی شماره ۲
[۵]: تلفن شخصی شماره ۳
[۶]: تلفن شخصی شماره ۴
[۷]: تلفن شخصی شماره ۵
[
۸]: پيجر #
۴ [شماره تلفن] + [ENTER] شماره تلفن مورد نظر خود را وارد کنيد و سپس کليد [ENTER] را فشار دهيد. شماره تلفن بعدی را وارد نماييد. چنانچه قصد وارد کردن شماره Pager خود را داريد، به مرحله ۵ برويد.
۵ [پيغام] + [ENTER] اين مرحله تنها برای وارد کردن شماره Pager است. پيغام Pager را وارد کرده و کليد [ENTER] را فشار دهيد.

 

گزارش آزمايشی:
مرحله نوع اقدام جزئيات
۱ [] + [MASTER CODE] کليد  چشمک خواهد زد.
۲ [MEM] کليد [MEM] را فشار دهيد.
۳ [۲] گزارش آزمايشی را به مرکز کنترل و مشاهده ارسال نماييد.

 

مسلح کردن خودکار:
مرحله نوع اقدام جزئيات
۱ [] + [MASTER CODE] کليد  چشمک خواهد زد.
۲ [BYP]
۳ [۱]: مسلح کردن خودکار بخش اول
[۲]: مسلح کردن خودکار بخش دوم
۴ [HH:MM] زمان مورد نظر خود را در فرمت ۲۴ ساعته وارد کنيد (برای ساعت ۶ عصر، ۱۸:۰۰ را وارد کنيد).
۵ [Regular Arm :[1
[Sleep Arm :[
2
[Stay Arm :[
3
اين مرحله تنها برای وارد کردن شماره Pager است. پيغام Pager را وارد کرده و کليد [ENTER] را فشار دهيد.

 

پاک کردن ريموت کنترل‌هايی که ديگر استفاده نمی‌شوند:
مرحله نوع اقدام جزئيات
۱ [] + [MASTER CODE] کليد تنظیمات دزدگیر اماکن پارادوکس چشمک خواهد زد.
۲ [BYP]
۳ [۳]
۴ [ALL REMOTES[ENTER] کليدی را بر روی تمامی ريموت‌ها فشرده و کليد [ENTER] را فشار دهيد.
۵ برای ۳ ثانيه کليد [SLEEP] را فشرده و نگه داريد. برای پاک کردن تمام ريموت کنترل‌ها کليد [SLEEP] را فشرده و نگه داريد.

راهنمای دزدگیر اماکن پارادوکس

راهنمای کامل و فارسی کارایی دزدگیر اماکن پارادوکس

مطالب پیشنهادی

آموزش راه‌اندازی سیم‌های قفل مرکزی انواع دزدگیر
آموزش راه‌اندازی سیم‌های قفل مرکزی انواع دزدگیر
معرفی کامل دوربین مداربسته ویوتک (Vivotek)
معرفی کامل دوربین مداربسته ویوتک (Vivotek)
واژه AGC به چه معناست؟
واژه AGC به چه معناست؟
راهنمای کامل نصب و راه‌اندازی دزدگیر اماکن دزدگیر CLASSIC Z4 ULTRA SECURITY
راهنمای کامل نصب و راه‌اندازی دزدگیر اماکن دزدگیر CLASSIC Z4 ULTRA SECURITY
راهنمای انتخاب دستگاه NVR
راهنمای انتخاب دستگاه NVR
اطلاعات کامل درباره دوربین ضد انفجار و اهمیت آن
اطلاعات کامل درباره دوربین ضد انفجار و اهمیت آن
راهنمای کامل دزدگیر اماکن آنیک مدل A700 و A600
راهنمای کامل دزدگیر اماکن آنیک مدل A700 و A600
راهنمای کامل کارایی دزدگیر اماکن مستر مدل M910
راهنمای کامل کارایی دزدگیر اماکن مستر مدل M910
دوربین مداربسته ضد نور
دوربین مداربسته ضد نور
کاتالوگ تلفن کننده G1 کلاسیک
کاتالوگ تلفن کننده G1 کلاسیک
معرفی دوربین مداربسته اکتی (ACTi)
معرفی دوربین مداربسته اکتی (ACTi)
راهنمای کامل دزدگیر اماکن کلاسیک ۸ حافظه‌ای
راهنمای کامل دزدگیر اماکن کلاسیک ۸ حافظه‌ای
راهنمای کامل نحوه انجام تنظیمات دزدگیر اماکن بتا مدل Z7-GSM
راهنمای کامل نحوه انجام تنظیمات دزدگیر اماکن بتا مدل Z7-GSM
راهنمای کامل و فارسی دزدگیر اماکن GAP 4ZONE
راهنمای کامل و فارسی دزدگیر اماکن GAP 4ZONE
راهنمای کامل نصب و راه‌اندازی دزدگیر اماکن پراوین مدل SAFE
راهنمای کامل نصب و راه‌اندازی دزدگیر اماکن پراوین مدل SAFE
راهنمای سیم بندی و کارایی دزدگیر Kernel (مدل پین کد دار سخنگو)
راهنمای سیم بندی و کارایی دزدگیر Kernel (مدل پین کد دار سخنگو)
آشکارساز دود (Smoke Detector)
آشکارساز دود (Smoke Detector)
راهنمای کامل نصب و راه‌اندازی دزدگیر اماکن net pro
راهنمای کامل نصب و راه‌اندازی دزدگیر اماکن net pro
آموزش کامل نحوه کددهی ریموت دزدگیر هوتای (huatai)
آموزش کامل نحوه کددهی ریموت دزدگیر هوتای (huatai)
راهنمای کامل نصب و راه‌اندازی دزدگیر اماکن هوشمند فایروال
راهنمای کامل نصب و راه‌اندازی دزدگیر اماکن هوشمند فایروال
نحوه نصب دزدگیر اماکن مکسرون (MAXRON)
نحوه نصب دزدگیر اماکن مکسرون (MAXRON)
محدودیت دسترسی...برای اینکه بتوانید نظر خود را ثبت کنید، باید وارد سایت شوید.
ورود به سایت
دفتر فروش:
(+98) 21 36 870 315
(+98) 21 36 870 285