ActiveAlarm.ir
Telegram

راهنمای کامل نصب و راه‌اندازی دزدگیر اماکن دزدگیر CLASSIC Z4 ULTRA SECURITY(راهنمای تنظیمات مختلف دستگاه)

راهنمای کامل نصب و راه‌اندازی دزدگیر اماکن دزدگیر CLASSIC Z4 ULTRA SECURITY(راهنمای تنظیمات مختلف دستگاه)

با نام یزدان پاک در این ساعت گروه حفاظت و امنیت بخش سوم راهنمای کامل و فارسی نصب و راه‌اندازی دزدگیر اماکن  CLASSIC Z4 ULTRA SECURITY تحت عنوان تنظیمات مختلف دزدگیر حفاظتی ۴ زون را برای شما کاربران گرامی تهیه وتدوین کرده است. برای مشاهده آموزش‌ها و راهنمای کاربردی در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

 

Z4 ULTRA .1
Z4 ULTRA .1

۱-تنظیم مدت آژیر دستگاه CLASSIC Z4 ULTRA:

مدت زمان آژیر دستگاه ۲ دقیقه می‌باشد، با روش زیر این زمان به ۷ دقیقه تغییر داده می‌شود.

 • دستگاه خود را در حالت غیرفعال قرار دهید(DISARM).
 • از سالم بودن فیوز “AUX” اطمنان حاصل نموده سپس دکمه”LAN”  را فشارداده و نگه دارید.
 • دکمه”C” یکی از ریموت‌ها را یک لحظه فشار دهید و سپس دکمه “LAN” را رها نمایید.

دستگاه با یک صدای بیپ تغییر برنامه را اعلام خواهد کرد.

با تکرار مراحل بالا برنامه دستگاه به حالت اولیه بازمی‌گردد(با ۲ بیپ).

۲-هشدار قطع برق:

دسنگاه می‌تواند در حالت فعال(ARM)، درصورتی که برق شهر بیشتر از چهار ساعت و نیم قطع شود، با یک دوره آلارم احتمال خرابکاری را هشدار بدهد.این ویژگی غیر فعال است، برای فعال نمودن آن باید طبق مراحل زیر عمل کرد:

 • دستگاه خود را در حالت غیرفعال قرار دهید.(DISARM)
 • ازسالم بودن فیوز” AUX” مطمئن شوید، سپس دکمه”LAN”  رافشار داده و نگه بدارید.
 • دکمه”C” و “A” یکی از ریموت‌ها را به طور  همزمان و در یک لحظه فشار دهید.
 • دکمه “LRN” را رها نمایید.

دستگاه با یک صدای بیپ تغییر برنامه را اعلام خواهد نمود.

با تکرار مراحل فوق برنامه دستگاه به حالت اولیه بازمی‌گردد(با۲پمپ).

۳-تک آژیر(CHIRP):

دستگاه می‌تواند اب استفاده از روش‌های زیر تک آژیر بزند:

 • الف) بلند گوی داخلی وSIREN
 • ب) بلند گوی داخلی SIRENوSP
 • ج) فقط بلند گوی داخلی

دستگاه به طور پیشفرض در حالت الف قرار دارد، برای تغییر آن می بایست:

 • دستگاه خود را درحالت غیرفعال قرار بدهید.
 • ازسالم بودن فیوز”AUX” اطمینان حاصل نمایید سپس دکمه”LAN” را فشار داده و نگه دارید.
 • دکمه “B” یکی از ریموت‌ها را برای یک لحظه فشار داده و سپس دکمه “LAN” را رها نمایید.

دستگاه، تک آژیر برنامه ریزی شده را پخش خواهد نمود.

با تکرار مراحل فوق می‌توان هر کدام از حالات الف، ب و ج را انتخاب کرد.

۴-خروجی منفی(-OUT):

خروجی منفی را می‌توان به سه صورت زیر مورد استفاده قرار داد:

 • الف) نمایش دهنده‌ی فعال بودن سیستم (دستگاه به طور پیشفرض در این حالت قرار دارد).
 • ب) نمایش دهنده قطعی برق شهر
 • ج) فرمان در بازکن

برای انتخاب هر یک از این حالت‌ها می‌توان به روش زیر عمل کرد:

 • دستگاه خود را درحالت غیرفعال قرار بدهید.
 • ازسالم بودن فیوز”AUX” اطمینان حاصل نمایید سپس دکمه”LAN” را فشار داده و نگه دارید.
 • دکمه “D” یکی از ریموت‌ها را برای یک لحظه فشار داده و سپس دکمه “LAN” را رها نمایید.

یک بیپ نشان دهنده انتخاب شدن حالت الف می‌باشد.

دو بیپ نشان دهنده انتخاب شدن حالت ب می‌باشد.

سه بیپ نشان دهنده انتخاب شدن حالت ج می‌باشد.

با تکرار مراحل فوق می‌توان هر کدام از حالات الف، ب و ج را انتخاب کرد.

۵-زون ۲۴ ساعته(ZONE 24):

این زون سه حالت مختلف دارد:

الف) زون معمولی(دستگاه به طور پیشفرض در این حالت قرار دارد).

ب) زون ۲۴ ساعته(فعال دائم)

ج)زون مخصوص پدال(به صورت دو مرحله‌ای)،اگر پدال به طور لحظه‌ای فشار داده شود فقط پیامک ارسال خواهد شد و با فشار طولانی مدت، آژیر به صدا در خواهد آمد.

برای انتخاب حالت مورد نظر به روش زیر عمل نمایید:

 • دستگاه خود را درحالت غیرفعال قرار بدهید.
 • ازسالم بودن فیوز”AUX” اطمینان حاصل نمایید سپس دکمه”LAN” را فشار داده و نگه دارید.
 • دکمه “A” یکی از ریموت‌ها را برای یک لحظه فشار داده و سپس دکمه “LAN” را رها نمایید.

یک بیپ نشان دهنده انتخاب شدن حالت  ب می‌باشد.

دو بیپ نشان دهنده انتخاب شدن حالت ج می‌باشد.

سه بیپ نشان دهنده انتخاب شدن حالت الف می‌باشد.

با تکرار مراحل فوق می‌توان هر کدام از حالات الف، ب و ج را انتخاب کرد.

نکته:حالت ج تنها در صورت استفاده از G1 ULTRA کارایی خواهد داشت.

نکته:پس از انتخاب حالت مورد نظر یکبار با استفاده از ریموت سیستم را فعال و غیر فعال نمایید.

۶- تنظیمات G1 ULTRA:

در صورت استفاده از G1 ULTRA توصیه می‌شود که حتما بخش تنظیمات این دستگاه را مطالعه کنید. کنترل زبان پیامک‌ها، تعداد آن‌ها و همچنین برخی تنظیمات دیگر با استفاده از G1 ULTRA انجام می‌گیرد.

همچنین از طریق برنامه‌ی CLASSIC SETUP (قابل نصب بر روی گوشی) شما می‌توانید برای زون‌ها، ریموت‌ها و سنسورهای بی‌سم نام انتخاب کنیدو همچنین می‌توانید میزان دسترسی افراد مختلف را تغییر دهید.

۷-دینگ دانگ(CHIME):

زون ۱ می‌تواند دارای حجالت دینگ دانگ باشد،در این حالت با تحریک شدن زون ۱ دستگاه یک صدای دینگ دانگ پخش می‌کند. کاربر می‌تواند در هر زمان که بخواهد با استفاده از روش زیر این ویزگی را فعال یا غیر فعال نماید:

 • دستگاه خود را درحالت غیرفعال قرار بدهید.
 • دکمه‌های  “A”و “C” یکی از ریموت‌ها را به صورت همزمان برای یک لحظه فشار دهید.

پخش یک دینگ دانگ نشان دهنده فعال شدن این حالت (CHEME) است و پخش دو صدای دینگ دانگ نشان دهنده غیر فعال شدن این حالت می‌باشد.

۸-اضافه و حذف کردن ریموت:

اضافه کردن ریموت:

 • دستگاه خود را درحالت غیرفعال قرار بدهید.
 • فیوز “AUX” را از سر جایش خارج نمایید.
 • دکمه”B” ریموت جدید را فشار دهید و نگه دارید.
 • دکمه “LAN” دستگاه را برای یک لحظه فشار بدهید.
 • دستگاه با یک صدای بیپ باموفقیت اضافه شدن ریموت را به شما اعلام می‌کند.
 • حال دکمه”B”ریموت را رها نمایید.
 • فیوز”AUX” را در سر جایش قرار دهید.

نکته: حافظه‌ی دستگاه ظرفیت پانزده ریموت را دارد.

نکته: اگر حافظه‌ی دستگاه پر باشد، دستگاه سه بیپ می‌زند.

نکته:دستگاه قابلیت آدرس‌دهی دارد و نامگذاری ریموت‌ها به ترتیب ست شدن آن‌ها می‌باشد.

نکته:در صورتی که  از G1 ULTRA استفاده شود، به وسیله پیامک، شماره و نام ریموت‌ استفاده شده مشخص می‌گردد.

حذف همه‌ی ریموت‌ها:

 • کانکتر ترانس و باتری را از دستگاه جدا کنید.
 • ۳۰ ثانیه صر نمایید.
 • دکمه”LAN” را فشاردهید و نگه دارید.
 • کانکتر ترانس را متصل کنید.
 • پس از چند ثانیه دکمه”LAN”  را رها نمایید.
 • باتری را وصل نمایید.

کلیه‌ی ریموت‌ها حذف می‌شوند و همچنین تنظیمات دستگاه به حالت اولیه باز می‌گردد.

نکته: این کار برای زمانی که یکی از ریموت‌ها گم شده باشد مناسب است، پس از انجام این کار باید ریموت‌های موجود را در دستگاه ست نمود.

شاسی LAN:

دستگاه دارای یک شاسی کوچک LAN بر روی مدار خود است، که در صورت گم شدن ریموت‌ها می‌توان با فشار دادن آن دستگاه را خاموش نمود. از این شاسی در برنامه ریزی دستگاه نیز استفاده می‌شود.

بخش اول:امکانات و ویژگی‌های مختلف دزدگیر حفاظتی ۴ زون

بخش دوم:راهنمای نصب و نحوه سیم بندی دزدگیر حفاظتی ۴ زون

0 | 49 | 1 هفته قبل

Telegram

نظر دهید