Logo
Logo

حفاظت و امنیت

بهترین آموزشگاه حفاظتی و امنیتی

آموزش کامل نحوه کنترل و برنامه‌ریزی انواع جك پروتكو مدل LEADER

آموزش کامل نحوه کنترل و برنامه‌ریزی انواع جك پروتكو مدل LEADER

در این ساعت گروه حفاظت و امنیت برای شما دوستان عزیز راهنمای تصویری کامل نحوه کنترل و برنامه‌ریزی انواع جك پروتكو مدل LEADER را تهیه و تدوین نموده است. برای مشاهده این مطالب با ما همراه باشید …

راهنمای تصویری کامل نحوه کنترل و برنامه‌ریزی انواع جك پروتكو مدل LEADER

جك پروتكو مدل LEADER
جك پروتكو مدل LEADER

مشخصات مركز کنترل دستگاه انواع جك پروتكو مدل LEADER:

مركز چند كاره Q60A انواع جك پروتكو قابل نصب بر روي درب‌هاي كشويي، دو لنگه و تك لنگه است و مي‌توان توسط چهار دكمه C ،B ،A و D مدت، قدرت و نحوه عملكرد جك‌ها را برحسب نياز برنامه‌ريزي کرد.

دو دكمـه A و B بترتيب جهت رفتن به منوها و زير منوها استفاده مي‌شود و دو دكمه C و D بترتيب جهت زيـاد كردن و كم كردن يا جهت تاييد و منتفي كردن موضوعات مختلف منوها بكار مي‌روند.

مركز کنترل انواع جك پروتكو داراي دو نمايشگر ۷–Seg است كه پيام‌هاي خطا، مقادير متغيرها و خود متغيرهاي منوها را نشان مي‌دهند كه بعداً در مورد آنها توضيح خواهيم داد.

تعريف منوها، متغيرها و نحوه تغيير مقادير متغيرها و نحوه عملكرد هر كدام:

دكمه A:دكمه تعويض كلي منوها، كه با هر بار فشار دادن دكمه چهار زير گزينه داخلي نمايش داده خواهد شد.

 1. ـ ـ
 2. PA
 3. rA
 4. dE
 5. AS

تعريف منو و زيرمنوها برای انواع جك پروتكو :

منوي «»:

حالت كاركرد معمولي و بدون عيب و نقص مركز جک درب پارکینگ را نشان مي‌دهد و در ايـن حالـت مركـز، آمـاده دريافت فرمان خواهد بود. اگر در منوهاي ديگري هم باشيد و تا مدتي طولاني دست به هيچ دكمه‌اي نزنيد، دستگاه بطور اتوماتيك روي اين گزينه باز خواهد گشت.

منوی «PARAMETERS) «PA):

منوي اصلي تغيير متغيرها داراي ۲۲ زيرمنو است (جهت رفتن به زيرمنو پس از فشردن دكمـه A و رسيدن به منوي، PA دكمه B را فشار دهيد (كه با هر بار فشردن دكمه B نام يكي از ۲۲ زيرمنو و بلافاصله پس از ۱ ثانيه مقدار آن نمايش داده شده و نمايشگر تا مدتي روي مقـدار آن ثابـت خواهد ماند كه در اين مدت كاربر مي‌تواند توسط دكمه C جهت افزايش مقـدار يـا تاييـد (SI) و از دكمه D جهت كاهش مقدار يا منتفي كردن موضوع (no) استفاده كند.

زيرمنوي PA توضيحات تنظيم كارخانه محدوده عملكرد
n1 زمان كار كلي موتور يك  (M1)= زمان كار موتور با سرعت اوليه + زمان كار موتور با سرعت كاهش يافته r1 است. ۲۱ ۰ – ۹۹
n2 زمان كار كلي موتور دو (M2)= زمان كار موتور با سرعت اوليه + زمان كار موتور با سرعت كاهش يافتـه r2 است. ۲۱ ۰ – ۹۹
f1 توان موتور يك (M1) را در حين كار سرعت اوليه موتور تعيين مي‌كند.
۱۴ ۸-۱۹
f2 توان موتور دو (M2) را در حين كار سرعت اوليه موتور تعيين مي‌كند.
۱۴ ۸-۱۹
fr توان موتورها را در حين كار سرعت كاهش يافته تعيين مي‌كند. ۱۹ ۱۰ -۱۹
r1 زمان سرعت كاهش يافته موتور يك (M1) را تعيين مي‌كند.
۷ ۰ -۱۹
r2 زمان سرعت كاهش يافته موتور دو (M2) را تعيين مي‌كند.
۷ ۰ -۱۹
tS اختلاف زماني بين بسته شدن لنگه يك و لنگه دو در زمان باز شدن جك‌ها (بسته شدن درب‌ها) است.

نکته: جك M2 زودتر شروع به حركت مي‌كند.

۳ ۰ -۲۱
SA اختلاف زماني بين بسته شدن لنگه يك و لنگه دو در زمان بسته شدن جك‌ها (باز شدن درب‌ها) است.

نکته: جك M1 زودتر شروع به حركت مي‌كند.

۳ ۰ -۱۴
tP زمان لازم جهت باز ماندن درب‌ها قبل از بسته شدن اتوماتيك آن وقتي مركز در مد تمـام اتوماتيـك برنامه‌ريزي شده است. ۳ ۱ -۹۹
Pd زمان لازم جهت باز شدن يك لنگه درب مخصوص پياده‌رو است. ۷ ۰ -۱۴
tc زمان ضربه نهايي بعد از كاركرد معمولي موتورهاست كه به درب حاوي قفل (M1) وارد مي‌شود كه خوب درب بسته شود. ۰ ۰ =۰ s
۱=۰٫۵ s
۲=۱ s
۳=۱٫۵ s
۴=۲ s
۵=۲٫۵ s
P0
P1
مربوط به قفل الكترونيكي است و وقتي كارت MEL استفاده مي‌شود، به صـورت SI (بـه معنـي Yes) ست مي‌شود.

نکته:

P0 ضربه ابتدايي كمي كه براي باز كردن راحـت‌تـر بـه درب در جهـت بـسته شـدن در ابتداي هر فرمان وارد مي‌شود و P1 معلوم مي‌كند اصلاً از كارت مل استفاده مي‌شود يا نه.

no Y / N
P2 در حالت ، Yesمركز هنگام باز شدن درب‌ها (بسته شدن جك‌ها) جز STOP هيچ سيگنالي از ريموت دريافت نمي‌کند و فقط در طي بسته شدن با زدن يك دكمه برعكس كار مـي‌كنـد و وقتـي No ست شود در هر دو حالت باز و بسته شدن درب سيگنال‌هاي ريموت را دريافت و عمل مي‌كند. no Y / N
P3 اين پارامتر امكان برنامه‌ريزي مركز در دو مد تمام اتوماتيك (SI) و نيمه اتوماتيك (NO) را فراهم ميكند. SI NO/ SI
P4 وقتي بصورت SI ست شود چراغ چشمك‌زن قبل از باز شدن درب به مدت ۵ ثانیه چشمك مي‌زند. no NO/ SI
P5 وقتي بخواهيد از مركز Q60A جهت راه‌اندازي يك موتور استفاده نماييد ، بايد بصورت SI ست شود. no NO/ SI
P6 در صورتيكه اين پارامتر بصورت NO ست شود، زمان كار موتور با سرعت كاهش يافته حذف خواهد شد . SI NO/ SI
P7 در صورت ست شدن SI موتورها قبل از هر فرماني تست مي‌‍شود. SI NO/ SI
P8 در صورت ست شدن SI فتوسل‌ها قبل از هر فرماني تست مي‌شود. SI NO/ SI
SU همه تغييرات در حافظه برد تا زماني باقي مي‌ماند كه برق سيستم قطع نشود، جهت ذخيره تغييرات انجـام شده روي پارامتر SU دكمه C را فشار دهيد تا دو بار صداي تقه رله‌ها جهت تأييد ذخيره‌سـازي شنیده شود و پس از این تغييرات شما با قطع برق سيستم هم باقي خواهد ماند. no NO/ SI

نکته: مقادير پیش‌فرض كارخانه‌اي متغيرهاي مربوط به جك‌هاي بازويي (rP) در جدول بالا آمده است.

 منوي «Radio) «rA):

این منو جهت تنظيم و شناسايي هر يك از كليدهاي ريموت به مركز کنترل انواع جك پروتكو مدل لیدر است. ريموت‌هاي انواع جك پروتكو داراي سه دكمه هستند كه هـر كدام مي‌توانند به دلخواه جهت هر يك از سه كار «دو لنگه‌اي»، «تكلنگه‌اي (پياده‌رو)» و «STOP» استفاده شوند. اين ريموت‌ها بايد در ابتدا به مركز شناسانده شـوند. ايـن كـار بـا استفاده از دكمه‌هاي تعبیه شده روی مركز انجام مي‌گيرد. براي اين عمل از منوي «rA» و زير منوهاي آن که در جدول زیر شرح داده شده‌اند استفاده می‌شود:

زيرمنوي rA

توضيحات

(وقتي rA نشان داده مي‌شود، اگر ريموت شما شناسانده شده مي توانيد با فشردن هر يك از سه دكمه آن، كد مربـوط بـه آن دكمه را كه لحظه‌اي نشان داده مي‌شود، ببينيد).

r = جهت نشان دادن كدهاي موجود در حافظه دستگاه بايد به داخل اين منو رفت كه به محـض وارد شـدن، كـدهاي موجـود در حافظه را بترتيب از «۰۱» تا «۵۶» مي‌شمارد كه هر سه عدد متوالي معمولاً جهت سه دكمه يك ريموت است. مثلاً كدهاي ۱ تا ۳ جهت ريموت اول با يك حالت ديپ سوئيچ‌ها و ۴ تا ۶ جهت ريموت دوم بـا حالـت دوم ديـپ سوئيچ‌ها و … . لازم به ذكر است كه داخل ريموت‌هاي سفيد رنگ فابريك پروتكو تعدادي ديپ سوئيچ جهت كددهي رمزي موجود است كه مي‌توان آنها را بصورت دستي تغيير داد.

نكته مهم:

در حين شمارش اوليه كدها در منوي «= مي‌توانيد با فشردن دكمه D روي كدي كه مي‌بينيـد، آن كـد را از سري كدهاي موجود در حافظه پاك كنيد. بديهي است كه مي‌توان دكمه جديدي را به كـد پـاك شـده اختـصاص داد و اين كار بطور اتوماتيك در مرحله شناسايي ريموت بعدي مركز، انجام مي‌پذيرد و كـد جديـد در اولـين محـل خـالي كـدها (اگرچه در وسط سري كدها باشد) ذخيره خواهد شد.

tc جهت شناسايي دكمه‌اي از ريموت كه جهت مد دو لنگه‌اي استفاده مي‌شود بكار مي‌رود.

نحوه عملكرد:

يك پالس ممتد با دكمه‌اي از ريموت كه مي‌خواهيد به مد دو لنگه‌اي (tc) اختصاص دهيد، بفرسـتيد و دكمه آن را فشرده نگه داريد. هنگاميكه نمايشگرها «t . c» را نشان مي‌دهند، دكمه C را جهت تاييـد فـشار دهيـد تـا كـد مربوط به اين كليد همراه نقطه‌اي در وسط نمايش داده شود كه اين نقطه نمايانگر سيگنال گرفته شده از ريموت مـي‌باشـد.
دكمه‌هاي ريموت و مركز را رها كنيد و دكمه
B را جهت خارج شدن و رفتن به مرحله بعدي فشار دهيد. اگـر كـد ديگـري نمي‌دهيد چند بار دكمه A را فشار دهيد تا به مد معمولي كاركرد « ـ ـ » برويد.

CP جهت شناساندن دكمه‌اي از ريموت كه براي مد STOP در نظر گرفته‌ايد، به مركز استفاده مي‌شود.

نحوه عملكرد:

هنگاميكه روي گزينه «CP» هستيد، يك پالس ممتد با دكمـه‌اي از ريمـوت كـه مـي‌خواهيـد بـه مـد CP) STOP) اختصاص دهيد، بفرستيد و دكمه آن را فشرده نگه داريد. در همين هنگام كه نمايـشگرها » « C.Pرا نمـايش مي‌دهند، دكمه C را جهت تاييد فشار دهيد تا كد مربوط به اين كليد همراه نقطه‌اي در وسط كه نمايـانگر سـيگنال گرفتـه شده از ريموت مي‌باشد، نمايش داده شود. دكمه‌هاي ريموت و مركز را رها كنيد و دكمه B را جهت خارج شدن و رفـتن بـه مرحله بعدي فشار دهيد. اگر كد ديگري نمي‌دهيد چند بار دكمه A را فشار دهيد تا به مد معمولي كاركرد «ـ ـ» برويد.

Pd جهت شناساندن دكمه‌اي از ريموت كه براي مد تك لنگه اي (پياده رو) در نظر گرفته‌ايد، به مركز استفاده مي‌شود.

نحوه عملكرد:

هنگاميكه روي گزينه «Pd» هستيد، يك پالس ممتد با دكمه‌اي از ريموت كه مي‌خواهيد به مـد تـكلنگه‌اي (Pd) اختصاص دهيد ، بفرستيد و دكمه آن را فشرده نگه داريد. در همين هنگام كه نمايشگرها «P.d» را نمايش مي‌دهند، دكمه C را جهت تاييد فشار دهيد تا كد مربوط به اين كليد همراه نقطه‌اي در وسط كه نمايانگر سـيگنال گرفتـه شده از ريموت مي‌باشد، نمايش داده شود. دكمه‌هاي ريموت و مركز را رها كنيد و دكمه B را جهت خارج شدن و رفتن به مرحله بعدي فشار دهيد. اگر كد ديگري نمي‌دهيد چند بار دكمه A را فشار دهيد تا به مد معمولي كاركرد « ـ ـ » برويد.

rC وقتي كه نمايشگرها گزينه «rC» را نشان مي‌دهد شما مي‌توانيد تمام كدهاي ذخيره شـده در حافظـه دسـتگاه را كـه بـه ريموت‌ها اختصاص يافته يكجا پاك كنيد. جهت اين كار روي گزينه «rC» دكمه D را فشرده نگه داريد تا نمايـشگرها «= را نشان دهند؛ در اين صورت تمام كدهاي موجود در حافظه پاك مي‌شوند.


منوي «dE»:

زير منوي dE توضيحات
rP مقادير كارخانه‌اي مربوط به جك‌هاي باز شونده بازويي و كشويي را داخل حافظه بارگذاري مي‌كند. ( Leader , Ace , Freeder , Compact , Slower , Shark , Cat , Mover )
dS مقادير كارخانه‌اي مربوط به موتورهاي Advantage را داخل حافظه بارگذاري مي‌كند.
dr مقادير كارخانه‌اي مربوط به موتورهاي چرخدار (Wheeler) را داخل حافظه بارگذاري مي‌كند.

براي انتخاب هر يك از مقادير كارخانه‌ي فوق براي بارگذاري در حافظه روي آن گزينه رفته و كليد C را تا زمان بگوش رسيدن صداي دو تقه رله‌ها كه پايان موفقيت‌آميز بارگذاري را تاييد مي كند، فشرده نگه داريد.

مثلاً براي جك‌هـاي بازويي بايد زير گزينه «r P» را انتخاب كنيد.

منوي «AS»:

اين منو جهت برنامه‌ريزي انواع جك پروتكو بصورت بخش بخش و با نگاه كردن به نحوه كاركرد آنها بكار مي‌رود و به ترتيب زير است:

براي برنامه‌ريزي درب‌هاي يك موتوره:
 1. دكمه A را چند بار بزنيد تا AS را نشان دهد.
 2. دكمه B را چند بار بزنيد تا ۱n را نشان دهد.
 3. يك پالس Start بدهيد. موتور شروع بكار كرده و نمايشگر n1 را نشان مي‌دهند.
 4. وقتي كه موتور ۹۰ درصد راه خود را طي كرد، پالس Start دوم را بدهيد. سرعت موتور بصورت كـاهش يافته در آمده و نمايشگرها r1 را نشان مي‌دهند.
 5. با دادن پالس سوم موتور متوقف مي‌شود. در اين لحظه تايمر داخلي شروع به محاسبه اختلاف زماني باز و بسته شدن اتوماتيــك مي‌كند و نمايشـگرها tp را نشان مي‌دهند و سپس شروع به شمارش ثانيـه‌هـا مي‌كنند.
 6. پالس پنجم را هر زمان كه بدهيد محاسبه اين زمان متوقف شده و موتور شروع به بستن درب مي‌کند.
 7. هنگاميكه سيكل بستن درب بطور اتوماتيك تكميل شد، ديگر احتياجي به پالس Start بعدي نيـست و مركز بطور اتوماتيك در جاي اوليه شروع حركت، متوقف مي‌شود و تمامي زمان‌هايي كـه شـما بـا پالـس‌هاي مختلف به آن داده‌ايد، در حافظه خود ذخيره كرده و به حالت عادي كاركرد مركز مي‌رود.
براي برنامه ريزي درب‌هاي دو موتوره:
 1. دكمه A را چند بار بزنيد تا AS را نشان دهد.
 2. دكمه B را چند بار بزنيد تا ۲n را نشان دهد.
 3. يك پالس Start بدهيد. موتور يك شروع بكار كرده و نمايشگرها n1 را نشان مي‌دهند.
 4. صبر كنيد تا موتور يك حدود ۹۰ درصد راه خود را طي كند، سپس پالس Start دوم را بدهيد و سرعت موتور يك بصورت كاهش يافته در آمده و نمايشگرها r1 را نشان مي‌دهند.
 5. وقتي باز شدن درب مربوط به موتور يك تكميل شد، پالس سوم باعث توقف موتور يك و بلافاصله شروع بكار موتور دو مي شود. در اين حالت نمايشگرها، n2 را نمايش مي‌دهند.
 6. بعد از طي ۹۰ درصد از مسير موتور دوم، پـالس چهـارم سـرعت آن را كـاهش داده و نمايـشگرها r2 را نمايش مي‌دهند.
 7. پالس پنجم باعث توقف كامل موتور دوم و شروع به محاسبه اختلاف زماني باز و بسته شدن اتوماتيك دو لنگه توسط تايمر داخلي مي‌شود و نمايشـگرها tp را نشان مي‌دهند و سپس شـروع به شمارش ثانيـه‌هـا مي‌كنند.
 8. پالس آخر را هر زمان كه بدهيد محاسبه اين زمان متوقف شده و موتورها يكـي پـس از ديگـري بطـور اتوماتيك شروع به بستن درب كرده و در جاي اوليه شروع حركت متوقف مي‌شوند و تمامي زمان‌هـايي كـه شما با پالس‌هاي مختلف به آن داده‌ايد، در حافظه خود ذخيره كرده و به حالت عادي كاركرد مركز مي‌رود.

پيام‌هاي معمولي يا خطاي مركز کنترل جک درب پارکینگ پروتکو:

مركز كنترل Q60A انواع جك پروتكو داراي اين قابليت است كه پيام‌هايي را جهت اطلاع كاربر اعلام مـي‌كنـد، يـا در صورت بروز مشكل يا خطايي در كل سيستم يا سيم‌بندي آن، قبل از شروع به كار، آنها را تست كـرده و كاربر را از وجود خطا مطلع مي‌کند.

پيام‌هاي متداول سيستم از قرار زير است:

نوع پيغام توضيحات
tA مانعي بين ديد دو چشم كه در مد باز وصل شده‌اند، وجود دارد يا چشم‌ها طوري قرار دارند كه قادر به ديـدن يكـديگر نيستند.
tC مانعي بين ديد دو چشم كه در مد بسته وصل شده‌اند ، وجود دارد يا چشم‌ها طوري قـرار دارنـد كـه قـادر بـه ديـدن يكديگر نيستند.
St فرماني باعث رفتن سيستم در مد STOP شده است يا جايي اتصال يا قطعي داريد (مثلاً قطعي جامپر ۲ و ۸).
PE مركز در مد پياده‌رو مي‌باشد يا اتصالي باعث رفتن مركز به اين مد شده است (مثلاً اتصالي ترمينال ۷ به ۸).
Go مركز در مد START مي‌باشد يا اتصالي باعث رفتن مركز به اين مد شده است (مثلاً اتصالي كليد سلكتور).
ـ ـ مد معمولي جهت دريافت فرامين و بدون خطا
n 1 تست موتور ۱ خطا دارد يا سيم‌هايش بد متصل شده‌اند يا قطعي دارند.
n 2 تست موتور ۲ خطا دارد يا سيم‌هايش بد متصل شده‌اند يا قطعي دارند.
n r تست هر دو موتور خطا دارد يا سيم‌هايشان بد متصل شده‌اند يا قطعي دارند.
AP جك‌ها در حال بسته شدن مي‌باشند.
CH جك‌ها در حال باز شدن مي‌باشند.
tP مركز در زمان سپري لحظات بين بسته شدن و باز شدن در مد اتومات قرار دارد.
EF تست اوليه چشم‌هاي الكترونيك خطا دارد.
FH هر دو جفت چشم‌هاي مد باز و مد بسته مانع ديد يا اشكال سيم‌كشي دارند.
F11 جمپر ۳ به ۹، چشم‌هاي الكترونيكي كه در مد باز سيم‌بندي شده‌اند، وصل نشده است.
FA ( Mover ياCat ) جهت موتور Limit Switch In Opening Phase
FC ( Mover ياCat ) جهت موتور Limit Switch In Closing Phase


كار با مركز کنترل انواع جك پروتكو مدل LEADER پس از برنامه‌ريزي و نصب:

در ابتدا قبل از روشن كردن سيستم بايد از وجود و سالم بودن فيوز F1=5 A و فيوزهاي F3=F2=1.6 A مطمئن شويد. سپس اطمينان پيدا كنيد كه سيم‌هاي سياه رنگ ترانس به قسمت ۲۳۰V از مركز و سيم‌هاي قرمز به قـسمت ۲۴VDC به مركز اتصال دارد. سپس اتصالات و سيم‌ها را چك كنيد و در صورت صحيح بودن اتصالات، سيـستم را روشن كنيد كه در صورت نداشتن هيچگونه خطايي بايد «ـ ـ» را نمايش دهد.

در صورت بروز اشـكال و پيغام‌هـاي خطا ابتدا سيستم را خاموش كرده و بعد از رفع اشكال دوباره مركز را روشن كنيد. برنامه ريزي‌سيستم را به دلخـواه خود و بنا بر احتياجات خود انجام دهيد، سپس ريموت‌ها را به سيستم بشناسانيد و باز و بسته شدن جك‌ها را امتحان كنيد و در صورت برآورده نشدن احتياجات، دوباره مركز را برنامه‌ريزي كنيد و از خاطر نبريـد كـه در پايـان انجـام تغييرات در منوي «PA» با SI كردن زير منوي «SU» آنها را در حافظه دستگاه ذخيره نماييـد.

در صـورت بهـم ريختن مقادير متغيرها مي‌توانيد همان طور كه قبلاً هم توضيح داده شده، با رفتن به منـوي «dE» و انتخـاب زيـرمنوي «rP» و فشردن كليد تاييدي C مقادير اوليه كارخانه‌اي جـك‌هـاي بـازويي LEADER را روي متغيرهـا بارگذاري نماييد كه پايان موفقيت آميز اين عمل با دو صداي تقه رله‌ها همراه است. سپس مركز بطور اتوماتيـك بـه حالت «ـ ـ» مي‌رود. بخاطر داشته باشيد كه تا خاموش نشدن لامپ چشمك‌زن، هر فرماني ادامه فرمـان قبـل بـه شمار مي‌آيد و براي دادن فرمان جديد بايد تا خاموش شدن كامل لامپ چشمك زن صبر كنيد و اگر در وسـط كـار، جك‌ها از تنظيم اوليه خارج شدند، مي‌توانيد با بيرون كشيدن زبانه موتورها، آنها را بطور دسـتي سـر جـاي دلخـواه تنظيم نماييد.

نكته مهم:

هميشه بخاطر داشته باشيد چه در مد اتوماتيك و چه در مد نيمه اتوماتيك تا نرسيدن جك‌ها به مكان اوليه شروع كاركرد خود، هر فرماني كه مي‌دهيد، در ادامه فرمان اوليه شما مي‌باشد، يعني اگر كار را بـا دكمـه تـك لنگه اي ريموت (Pd) شروع كرده باشيد، در ادامه تا نرسيدن جك‌ها به مكان اوليه، فشردن دكمه Pd (تك لنگه‌اي) يا tc (دولنگه‌اي) به معناي ادامه كار با همان تك لنگه خواهد بود و همينطور اگر كار با دكمه tc شروع شـده باشد ادامه كار با دولنگه خواهد بود.

نحوه عملكرد سيستم انواع جك پروتكو مدل LEADER در مد تمام اتوماتيك:

با توجه به توضيحات داده شده در صورتيكه زير منوي «۳P» را از منوي «PA» بصورت SI ست كنيـد (كه از ابتدا به اينصورت در كارخانه ست شده) مد عملكردي جك‌ها بصورت تمام اتوماتيك مي‌شود يعني بـا يـك پالس استارت، جك‌ها بسته شده (درب‌ها باز) و پس از توقف كوتاهي خود به خود (در صـورت نبـودن مـانعي بـين چشم‌ها يا ندادن فرمان جديدي به سيستم) جك‌ها باز (درب‌ها بسته) مي‌شوند.

طرز عملكرد دكمه CP) STOP ريموت) در مد اتوماتيك:

الف) جك‌ها در حال بسته شدن (درب‌ها در حالت باز) مي‌باشند:

 • با زدن كليد CP ريموت، جك‌ها درحالت فعلي خود باقي مي‌مانند و با زدن بار دوم كليد Pd يـا tc روي ريموت، جك‌ها برعكس حالت فعلي عمل مي‌کنند تا كاملاً باز شوند و متوقف شوند.

ب) جك‌ها در حال باز شدن (درب‌ها در حالت بسته) مي‌باشند:

 • با زدن كليد CP ريموت جك‌ها درحالت فعلي خود باقي مي‌مانند و با زدن بار دوم كليد Pd يا tc روي ريموت (فرقي نمي‌كند كدام) يا در صورت دادن پالس دستي جك‌ها برعكس حالت فعلي عمل مي‌کنند تا كاملاً بسته شوند و پس از مدت توقف برنامه‌ريزي شده كاملاً باز مي‌شوند.

طرز عملكرد دكمه‌هاي دولنگه (tc) و تك لنگه‌اي (Pd) در مد اتوماتيك:

الف) جك‌ها در حال بسته (درب‌ها در حال باز) شدن مي‌باشند:

 • زدن يكي از دكمه‌هاي tc يا Pd ريموت باعث توقف كامل جك‌ها مي‌شود و با زدن بـار دوم هـر كدام از دكمه‌هاي tc يا Pd روي ريموت، جك‌ها برعكس حالت فعلي عمل مي‌‌کنند تا كاملاً بـاز شوند و متوقف شوند.

ب) جك‌ها در حال باز (درب‌ها در حال بسته) شدن مي‌باشند:

 • زدن يكي از دكمه‌هاي tc يا Pd ريموت باعث حركت جك‌ها بصورت برعكس تا بسته شدن كامل آنها مي‌شود و سپس مجدداً بطور اتوماتيك باز مي‌شود.

طرز عملكرد چشم‌هاي الكترونيك در مد اتوماتيك (وقتي مانعي ببينند):

اگر چشم‌ها در مد باز وصل شده باشند (در صورت وجود مانع پيغام tA روي نمايشگرها ظاهر مي‌شود).

الف) جك‌ها در حال بسته (درب‌ها باز) شدن مي‌باشند:

 • تا زمان برطرف شدن مانع جك‌ها کاملا متوقف خواهند شد، سپس جك‌ها به حرکت خود ادامه خواهند داد.

ب) جك‌ها در حال باز (درب‌ها بسته) شدن مي‌باشند:

 • تا زمان برطرف شدن مانع جك‌ها کاملا متوقف خواهند شد و سپس جك‌ها بطور برعكس تا بسته شدن كامل و سپس باز شدن مجدد عمل مي‌کنند.

اگر چشم‌ها در مد بسته وصل شده باشند (در صورت وجود مانع پيغام tC روي نمايشگرها ظاهر مي‌شود).

الف) جك‌ها در حال بسته (درب‌ها در حال باز) شدن مي‌باشند:

 • هيچ اتفاقي نمي‌افتد و جك‌ها به حركت خود ادامه داده و بسته مي‌شوند. (يعني در طول باز شدن درب، موانع از ادامه حركت جك‌ها جلوگيري نمي‌كنند).

ب) جك‌ها در حال باز (درب‌ها در حال بسته) شدن مي‌باشند:

 • توقف موقتي ايجاد شده و بلافاصله جك‌ها، بطور برعكس عمل كرده و بسته مي‌شوند و تا زمانيكه مانع برطرف نشده جك‌ها بسته مي‌ماند و به محض برطرف شدن مانع، باز مي‌شوند.

نحوه عملكرد سيستم در مد نيمه‌اتوماتيك:

با توجه به توضيحات داده شده در صورتيكه زير منوي ۳P از منوي «PA» بصورت no سـت شود، مد عملكردي جك‌ها بصورت نيمه اتوماتيك مي‌شود؛ يعني با يك پالس استارت، جك‌ها بسته (درب‌ها باز) مي‌شوند و بسته مي‌مانند تا پالس بعدي داده شود و جك‌ها مجدداً باز شوند.

نکته: شروع كار با هر تعداد لنگه (tc يا Pd) باشد، در ادامه كار هم فرقي نمي‌كند كدام يك از دكمه‌هاي tc يـا Pd را فشار دهید، چون با همان تعداد لنگه تا رسيدن جك‌ها به موضع اوليه شروع كار خود، عمل مي‌کنند.

نکته: توجه شود در حالت نيمه اتوماتيك، وقتي جك‌ها كاملاً باز يا كاملاً بسته هستند بـا فرمـان پـالس اسـتارت جديد، برعكس كار مي‌كنند، يعني اگر بسته باشند، باز مي‌شوند و بالعكس.

طرز عملكرد دكمه CP) Stop) ريموت در مد نيمه‌اتوماتيك:

الف) جك‌ها در حال بسته (درب‌ها در حال باز) شدن مي‌باشند:

 • با زدن كليد CP ريموت، جك‌ها در حالت فعلي خود باقي مي‌مانند و با زدن بار دوم كليد Pd يا tc روي ريموت، جك‌ها برعكس حالت فعلي عمل مي‌کنند تا كاملاً باز شوند و متوقف شوند.

ب) جك‌ها در حال باز (درب‌ها در حال بسته) شدن مي‌باشند:

 • با زدن كليد CP ريموت، جك‌ها در حالت فعلي خود باقي مي‌مانند و با زدن بار دوم كليد Pd يا tc روي ريموت (فرقي نمي‌كند كدام) يا در صورت دادن پالس دستي، جك‌ها برعكس حالت فعلي عمل مي‌کنند تا كاملاً بسته شوند و در همان حالت بسته باقي مي‌مانند.

طرز عملكرد دكمه دو لنگه (tc) و تك لنگه (Pd) ريموت در مد نيمه‌اتوماتيك:

اگر جك‌ها در حال حركت باشند، با زدن بار اول دكمه‌هاي فوق (فرقي نمي‌كند كدام) باعـث توقـف كامـل جك‌ها مي‌شود و زدن دوباره آنها (فرقي نمي‌كند كدام) باعث مي‌شود كار، با همان تعداد لنگه اوليه شروع كار، تا بسته شدن كامل يا باز شدن كامل، برعكس حالت قبلي، ادامه پيدا كند.

طرز عملكرد چشم‌هاي الكترونيك در مد نيمه اتوماتيك وقتي مانعي را ببينند:

اگر چشم‌ها در مد باز وصل شده باشند:

الف) جك‌ها در حال بسته (درب‌ها در حال باز) شدن مي‌باشند:

 • تا زمان برطرف شدن مانع توقف كامل ايجاد شده و سپس كار جك‌ها ادامه پيدا مي‌كند تا كاملاً بسته شوند و سپس توقف ايجاد مي‌شود.

ب) جك‌ها درحال باز (درب‌ها در حال بسته) شدن مي‌باشند:

 • تا زمان برطرف شدن مانع توقف كامل ايجاد شده و سپس جك‌ها بطور برعكس تا بسته شدن كامل عمل كرده و سپس وقتي كامل بسته شدند، متوقف مي‌شوند.

اگر چشم‌ها در مد بسته وصل شده باشند:

الف) جك‌ها در حال بسته (درب‌ها در حال باز) شدن مي باشند:

 • هيچ اتفاقي نمي‌افتند و جك‌ها به حركت خود ادامه مي‌دهند (يعني در طول باز شدن درب، موانع از ادامه حركت جلوگيري نخواهند كرد).

ب) جك‌ها در حال باز (درب‌ها در حال بسته) شدن مي‌باشند:

 • توقف موقتي ايجاد مي‌شود و بلافاصله جك‌ها بطور برعكس عمل كرده و بـسته مـي‌شـوند و بـسته مـي‌ماننـد تـا زمانيكه اولاً مانع برطرف شود و ثانياً پالس استارت بعدي بيايد. در صورت دادن پالس استارت بدون برطرف شدن مانع و يا بالعكس در صورت برطرف شدن مانع بدون دادن پالس استارت، موتورها عكس العملي نشان نمي‌دهنـد و توقف ادامه پيدا مي‌كند.

نحوه كددهي ريموت‌هاي Hit) Self Learning) به مرکز کنترل انواع جك پروتكو مدل LEADER:

ريموت‌هاي مدل HIT بدون كد مي‌باشند و مي‌توان آنها را توسط ريموت كددار HIT ديگـر و يـا ريموت‌هـاي سفيد رنگ فابريك كددار (ديپ سوئيچ دار)، كدگذاري نمود.

انواع جك پروتكو
ریموت HIT

مراحل SELF LEARNING (كدگيري ريموت از ريموت):

الف) آماده سازي ريموت گيرنده

 • در حالت نرمال با فشردن هر كدام از دكمه‌هاي B ،A و L-LED ،C به رنگ سبز، روشن مـي‌شـود. چنانچه R-LED با فشردن هر دكمه قرمز شود، در اين حالت به مـد SELF LEARNING رفتـه‌ايـد و اگـر بخواهيد بدون دادن كدي به دكمه‌هاي ريموت از اين مد خارج شويد، ابتدا دكمه C را فـشرده و پـس از چنـد ثانيه دكمه B را بفشاريد، در اين حالت L-LED بصورت سبز چشمك‌زن و R-LED بصورت قرمز چشمك‌زن مي‌شود كه بايد در اين زمان هر دو دكمه را رها كنيد، تا به حالت نرمال بروند.
 • دكمه‌هاي B و C ريموت را همزمان فشار دهيد. در اين حالت L-LED سبز مي‌شود، پـس از گذشـت چند ثانيه R-LED بصورت قرمز چشمك زن سريع در آمده و L-LED لحظه‌اي قطع و در حالت سبز باقي میماند. هنگام چشمك زدن R-LED هر دو دكمه B و C را رها كنيد. (در اين حالـت هـر كـدام از دكمـه‌هـاي ريموت را فشار دهيد، R-LED قرمز مي‌شود (در اين حالت ريموت آماده دريافت كد يكي از دكمه‌هايش مي‌باشد).

ب) نحوه كدگيري از ريموت سفيد فابريك يا HIT نرمال (قبلاً به مركز Q60A شناسانده شده):

 • ابتدا ريموت كد گيرنده و كددهنده (سفيد فابريك يا HIT نرما) را پشت به پشت هـم قـرار دهيـد، پـس از انتخاب كليد كد گيرنده از ريموت گيرنده، دكمه متناظر با آن را در ريموت فرستنده، فشار دهيد.
 • در اين حالت R-LED در ريموت گيرنده بصورت سبز چشمك‌زن كند و L-LED بصورت قرمز چشمك‌زن كند (بصورت متناوب) شروع به چشمك زدن مي‌كنند، كه اين نشان‌دهنده موفقيت آميز بودن كددهي مي‌باشـد.
 • پس از اين مرحله، ريموت گيرنده به حالت نرمال باز مي‌گردد. جهت كد دهي به ساير دكمه‌ها بايد كليه مراحل فوق (از مرحله ۱ بند الف) تكرار شود.

نكته: تنها وجه تمايز شناساندن ريموت مدل HIT با ريموت سفيد فابريك به مركز Q60A اين است كه پـس از فشردن يكي از دكمه‌هاي ريموت، سريعاً بايد دكمه C در مركز Q60A انواع جك پروتكو مدل LEADER را جهت تاييد آن فشار دهيد.

 


راهنماي تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو مدل LEADER

راهنمای تصویری کامل نحوه نصب انواع جك پروتكو مدل LEADER

جك پروتكو مدل LEADER – نحوه انتخاب جک متناسب با وزن درب

مطالب پیشنهادی

آموزش راه‌اندازی سیم‌های قفل مرکزی انواع دزدگیر
آموزش راه‌اندازی سیم‌های قفل مرکزی انواع دزدگیر
معرفی جامع و نحوه کارکرد رله
معرفی جامع و نحوه کارکرد رله
نحوه کنترل و عملکرد دزدگیر اماکن فایروال F9 و F10
نحوه کنترل و عملکرد دزدگیر اماکن فایروال F9 و F10
آژیر و تلفن کننده دزدگیر اماکن
آژیر و تلفن کننده دزدگیر اماکن
راهنمای نصب و راه‌اندازی دزدگیر اماکن بتا مدل Z7-GSM
راهنمای نصب و راه‌اندازی دزدگیر اماکن بتا مدل Z7-GSM
آشنایی با نقشه‌کشی دوربین مداربسته
آشنایی با نقشه‌کشی دوربین مداربسته
راهنمای کامل تنظیمات دزدگیر مستر مدل M910
راهنمای کامل تنظیمات دزدگیر مستر مدل M910
دوربین پلاک خوان خودرو
دوربین پلاک خوان خودرو
معرفی دوربین مداربسته ژئوویژن (Geovision)
معرفی دوربین مداربسته ژئوویژن (Geovision)
آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته
آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته
آموزش نحوه اتصال برد تک رله و چهار رله به پنل دزدگیر اماکن
آموزش نحوه اتصال برد تک رله و چهار رله به پنل دزدگیر اماکن
راهنمای کامل روش‌‌های کنترل دستگاه دزدگیر فایروال
راهنمای کامل روش‌‌های کنترل دستگاه دزدگیر فایروال
راهنماي تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو مدل LEADER
راهنماي تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو مدل LEADER
جك پروتكو مدل LEADER – نحوه انتخاب جک متناسب با وزن درب
جك پروتكو مدل LEADER – نحوه انتخاب جک متناسب با وزن درب
هر آنچه درباره جک درب پارکینگ لازم است بدانید.
هر آنچه درباره جک درب پارکینگ لازم است بدانید.
آموزش نصب پمپ پرایدی روی برلیانس
آموزش نصب پمپ پرایدی روی برلیانس
راهنمای کامل نصب و راه‌اندازی جک درب پارکینگ هیدرولیک فک (FAAC) مدل ۴۲۲
راهنمای کامل نصب و راه‌اندازی جک درب پارکینگ هیدرولیک فک (FAAC) مدل ۴۲۲
راهنمای تصویری کامل نحوه نصب انواع جك پروتكو مدل LEADER
راهنمای تصویری کامل نحوه نصب انواع جك پروتكو مدل LEADER
تنظیمات برد الکترونیکی جک درب پارکینگ هیدرولیک FAAC مدل ۴۲۲
تنظیمات برد الکترونیکی جک درب پارکینگ هیدرولیک FAAC مدل ۴۲۲
محدودیت دسترسی...برای اینکه بتوانید نظر خود را ثبت کنید، باید وارد سایت شوید.
ورود به سایت