Logo
Logo

حفاظت و امنیت

بهترین آموزشگاه حفاظتی و امنیتی

راهنماي تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو مدل LEADER

راهنماي تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو مدل LEADER

در این ساعت گروه حفاظت و امنیت برای شما دوستان عزیز راهنمای تصویری کامل تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو مدل LEADER را تهیه و تدوین نموده است. برای مشاهده این مطالب با ما همراه باشید …

آموزش تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو مدل LEADER

جك پروتكو مدل LEADER

عیب‌یابی انواع جک درب پارکینگ پروتكو مدل LEADER :

عيب‌يابي موتورها:

موتورها با صداي بلند كار مي‌كنند:
علت:

 1. بلبرينگ‌هاي داخلي خشك يا از فرم اصلي خود خارج شده‌اند.
 2. بدنه روتور و استاتور با هم اصطكاك دارند.
 3. روتور درست در جاي خود قرار نگرفته و يا پيچ‌هاي بدنه محكم نيستند.

موتورها به شدت داغ مي‌شوند:
علت: در صورتيكه چندين بار به برق مستقيم وصل شده باشد، عادي است ولي اگر با اولين بار كار كردن موتور داغ شود، استاتور موتور ايراد دارد.

موتور كار نمي‌كند:
علت: يكي از سيم‌هاي متصل به برق از داخل قطع است.

كليد درون قفل گير كرده است:
علت: محور كليد خلاص كن خم شده است.

موتور درجا كار مي‌كند:
علت:

 1. كليد خلاص كن بيرون است.
 2. محور كليد خلاص كن خم شده است.
 3. سيستم انتقال قدرت گيربكس به پيستون (چرخ دنده سفيد) هرز شده است.

نحوه اطمينان يافتن از سالم بودن موتورها:

الف) توسط مولتي متر:

مولتي متر را در مد اهم قرار داده و سيم‌هاي موتور را نسبت به سيم مشترك به ترتيب ذيل اندازه‌گيري نماييد.

 • هر دو موتور داراي ۴ عدد سيم به رنگ‌هاي مشكي، خاكستري (آبي)، قهوه‌اي و زرد مي‌باشـند. سـه رنـگ اول مربوط به اتصال موتورها به مركز و رنگ زرد مربوط به اتصال زمين مي‌باشد. اهم سيم‌هاي خاكـستري و مـشكي و سيم‌هاي خاكستري و قهوه‌اي‌، بايد بين ۷۰ تا ۹۰ اهم باشد، اگر اين مقدار صفر يا خيلي بالاتر از حد مجاز باشد، سيم پيچ موتور شما داراي اشكال مي‌باشد، كـه جهـت انجـام تعميرات بايد به كارخانه عودت داده شود.

ب) توسط اتصال مستقيم به برق:

 • ابتدا دو سيم خازن را به سيم‌هاي قهوه‌اي و سياه موتور وصل نماييد.
 • سيم آبي را يكبار همـراه سـيم قهـوه‌اي بـه ۲۲۰V برق شهر وصل كنيد، موتور در يك جهت شروع به حركت مي‌كند.
 • بار ديگر سيم آبـي را بـه همـراه سـيم سياه به برق ۲۲۰V شهر وصل كنيد، موتور در جهت مخالف حالت قبل بايد حركت مشابهي داشته باشد.
 • چنانچـه اين عمل درست انجام شود موتور شما سالم است.

جدول عيب‌يابي انواع جك پروتكو مدل LEADER توسط علایم نمایشگرها:

رديف عيب نشانه‌ها احتمالات اشكال و رفع عيب
۱ n1 با دادن پالس استارت نمايشگرها n1 را نشان ميدهند.
 1. سيم‌هاي موتور جابجا وصل شده‌اند.
 2. احتمال سوختن رله‌ها، تراياك‌ها، اپتوكوپلرها، اپتو ترياك‌ها يا فيوزهاي مربوط به موتور يك وجود دارد، يا علي الخصوص ULN2003 سوخته است.
۲ n2 n2
 1. سيم‌هاي موتور جابجا وصل شده‌اند.
 2. احتمال سوختن رله‌ها، تراياك‌ها، اپتوكوپلرها، اپتو ترياك‌ها يا فيوزهاي مربوط به موتور دو وجود دارد، يا علي الخصوص ULN2003 سوخته است.
۳ nr nr
 1. سيم‌هاي موتور جابجا وصل شده‌اند.
 2. احتمال سوختن رله‌ها، تراياك‌ها، اپتوكوپلرها، اپتو ترياك‌ها يا فيوزهاي مربوط به هر دو موتور وجود دارد، يا علي الخصوص ULN2003 سوخته است.
۴ st st اتصال بين ترمينال ۲ و ۸ برقرار نیست يا المان‌هاي متصل به ترمينال ۲ در بورد اشكال دارد.
۵
Go Go
 1. پايه كليد سلكتور جابجا بسته شده است (پايه NC بجاي NO بسته شده است).
 2. مركز از جايي فرمان دائم مي‌گيرد.
 3. المان‌هاي متصل به ترمينال يك در بورد مشكل دارند.
۶ tA بدون پالس استارت، tA را ملاحظه مي‌كنيد.
 1. چشم‌هاي الكترونيك در ديد هم نيستند (در مد باز).
 2. سيم‌هاي يكي از چشم‌ها قطعي دارد.
 3. مانعي بين دو چشم است.
 4. المان‌هاي متصل به ترمينال‌هاي ۳، ۴، ۸، ۹ و ۱۰ در برد باید چک شود.
۷ tC بدون پالس استارت، tC را ملاحظه مي‌كنيد.
 1. چشم‌هاي الكترونيك در ديد هم نيستند (در مد باز).
 2. سيم‌هاي يكي از چشم‌ها قطعي دارد.
 3. مانعي بين دو چشم است.
 4. المان‌هاي متصل به ترمينال‌هاي ۳، ۴، ۸، ۹ و ۱۰ در برد باید چک شود.
۸ EF با پالس استارت، EF را ملاحظه مي‌كنيد.
 1. تست اوليه چشم‌ها خطا دارد.
 2. مدار داخلي چشم‌ها آسيب ديده‌اند.
 3. چشمي به مدار وصل نيست و جامپرهاي۳ به ۹ و ۴ به ۸ را زده ايد، ولي P8 را no نكرده‌ايد.
۹ FH دو جفت چشم بسته‌ايد و بدون پالس استارت FH را ملاحظه مي‌كنيد.
 1. مانعي بين هر دو جفت چشم‌ها در مد باز يا بسته وجود دارد.
 2. سيم‌كشي درست نیست.
 3. المان‌هاي متصل به ترمينال‌هاي ۳، ۴، ۸، ۹ و ۱۰ در بورد بايد كنترل شوند.
۱۰ موتورها يا يكي از آنها برعكس كار مي‌كنند. ___ جاي سيم‌هاي قهوه‌اي و سياه موتور بايد در ترمينال مركز جابجا شود.
۱۱ دربي كه اول بايد باز شود، دوم باز مي‌شود. فقط در جك‌هاي leader اتصالات سيم‌هاي موتور يك و دو در مركز بايد جابجا شود.
۱۲ نمايشگرها روشن نمي‌شوند با روشن كردن دستگاه نمايشگرها روشن نمي‌شوند.
 1. برق به رگولاتور ۵V نمي‌رسد.
 2. سوختن سگمنت‌ها، دو ترانريستور مربوط به سگمنت‌ها، يكي از هر دو آي سي ۷۴۵۷۳، اپتوكوپلرها و رگولاتور ۷۸۰۸
۱۳ نمايشگرها نوسان دارند. __ سوختن يكي از ديودهاي ورودي.
۱۴ چراغ چشمك زن عمل نمي‌كند. ___
 1. سوختن لامپ چراغ
 2. اتصالات ترمينال‌هاي ۱۱ و ۱۲ كنترل شوند.
 3. المان‌هاي متصل به ترمينال‌هاي ۱۱ و ۱۲ و علي الخصوص رله مربوط كنترل شود.
 4. سوختن يكي يا هر دو ترانزيستور BDX
۱۵ نمايشگرها يك عدد يا يك حرف ثابت را نشان مي‌دهند. با زدن كليدها عكس العملي مشاهده نمي‌شود. چنانچه با در آورد زنر ۵V بين پدهاي آن اتصال برقرار شود ميكرو دستگاه سوخته است (Q36).
۱۶ ريموت عمل نمي‌كند. ___
 1. ريموت به دستگاه شناسانده نشده (در صورتيكه نقطه وسط نمايشگرها با زدن دكمه ريموت ديده شود).
 2. كارت گيرنده عمل نمي‌كند (در صورتيكه نقطه وسط نمايشگرها با زدن دكمه ريموت ديده نمي‌شود).
 3. رگولاتور ۵V مربوط به كارت گيرنده سوخته و تغذيه آن را فراهم نمي‌كند.
۱۷ جك‌ها در هر دو حالت باز و بسته
شدن يك طرفه عمل مي‌كنند.
___ بايد از سالم بودن تراياك‌ها، اپتوكوپلرها، رله يا اپتوتراياك‌ها و علي الخصوص ULN2003 اطمينان حاصل شود.

نكاتي در جهت تامين نگهداري انواع جك پروتكو مدل LEADER :

 1. آب‌بندي مركز پروتكو بگونه‌اي كه هيچ رطوبتي در آن نفوذ ننمايد.
 2. گريس كاري پيستون و لقمه‌ها هر چند ماه يكبار

نحوه باز و بسته نمودن قطعات مكانيكي LEADER:

باز نمودن بازو:

توسط دو نيم استوانه بازو جك را مطابق شكل محكم نماييد.

راهنماي تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو مدل LEADER

ابزار جهت باز نمودن موتور از بازو در شکل زیر نشان داده شده است:

راهنماي تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو

ابزار را مطابق شكل روبرو در انتهاي چاك موتور قرار دهيد:

راهنماي تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو مدل LEADER

جهت باز نمودن، دسته ابزار را مطابق شکل زیر عكس چرخش عقربه‌هاي ساعت بچرخانيد:

راهنماي تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو

پيچ مربوط به اتصال گيربكس موتور و ميله مارپيچ را باز نماييد تا موتور از بازو كاملاً جدا شود (مطابق شکل زیر).

راهنماي تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو مدل LEADER

باز نمودن چرخ دنده (گيربكس):

ابزار جهت باز نمودن چرخ دنده در شکل زیر نمایش داده شده است:

راهنماي تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو مدل LEADER

تيغه فلزي را در چاك انتهاي موتور قرار داده و آن را مطابق تصویر زیر به گيره محكم نماييد.

راهنماي تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو

دو زائده ابزار مورد نظر در داخل سر موتور قرار دهيد بنحوي كه در دو سوراخ تعبيه شده قرار گيرد (شکل زیر).

راهنماي تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو مدل LEADER

نحوه قرار گرفتن ابزار در داخل گيربكس موتور در تصویر زیر نشان داده شده است:

راهنماي تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو

دسته ابزار را مطابق شکل زیر در جهت خلاف عقربه‌هاي ساعت بچرخانيد تا گيربكس از موتور جدا شود.

راهنماي تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو مدل LEADER

با ضربه زدن توسط چكش پلاستيكي به بدنه موتور گيربكس كاملاً از آن جدا خواهد شد.

راهنماي تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو

باز نمودن سر بازوي leader:

ابزار جهت باز نمودن سربازو را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:

راهنماي تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو

مطابق شكل بازو را توسط دو نيم استوانه به گيره محكم نماييد و دسته ابزار را در جهت خلاف عقربه‌هاي ساعت بچرخانيد تا كاملاً از بازو جدا شود.

راهنماي تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو

نحوه باز نمودن سر از بازو:

راهنماي تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو مدل LEADER

ابتدا رزوه‌هاي سربازو را با چسب مخصوص آغشته و سپس مراحل باز نمودن را به حالت برعكس تكرار نماييد.

راهنماي تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو

نحوه در آوردن بلبرينگ از انتهاي پوسته موتور:

ابتدا ميله لبه‌دار را در انتهاي پوسته قرار داده به نحوي كه به لبه داخلي بلبرينگ گير كند. سپس مطابق شکل زیر با چكش پلاستيكي به لبه پوسته ضربه وارد نماييد تا بلبرينگ از انتهاي پوسته جدا شود.

راهنماي تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو مدل LEADER

نحوه جدا شدن بلبرينگ از انتهاي پوسته موتور را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:

راهنماي تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو

نحوه در آوردن بلبرينگ‌هاي سر و ته روتور

ابزار مورد نظر جهت در آوردن بلبرينگ‌ها:

راهنماي تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو مدل LEADER

روتور را مطابق شكل بنحوي در داخل ابزار قرار دهيد تا بلبرينگ در قسمت بالا قرار گيرد، سپس با ضربه زدن به محور روتور بليرينگ از روتور جدا خواهد شد.

راهنماي تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو

نحوه جدا كردن بلبرينگ‌ها از سر و ته روتور در شکل زیر نشان داده شده است:

راهنماي تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو مدل LEADER

نحوه جا زدن بلبرينگ‌ها:

ابزار مورد نظر جهت جا زدن بلبرينگ سر موتور را در شکل زیر مشاهده می‌کنید:

راهنماي تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو

بلبرينگ را روي محور روتور قرار داده، سپس با ابزار مورد نظر و چكش پلاستيكي مطابق شكل زیر در جايگاه آن محكم نماييد.

راهنماي تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو مدل LEADER

نحوه باز نمودن پلاستيك سر بازو جک درب پارکینگ:

ابزار مورد نظر جهت باز نمودن به شکل زیر است:

راهنماي تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو

بازو را مطابق شكل زیر در گيره محكم نماييد، سپس با ابزار پلاستيك سطح لوله را باز نماييد.

راهنماي تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو مدل LEADER

 


آموزش کامل نحوه کنترل و برنامه‌ریزی انواع جك پروتكو مدل LEADER

راهنمای تصویری کامل نحوه نصب انواع جك پروتكو مدل LEADER

جك پروتكو مدل LEADER – نحوه انتخاب جک متناسب با وزن درب

مطالب پیشنهادی

آموزش راه‌اندازی سیم‌های قفل مرکزی انواع دزدگیر
آموزش راه‌اندازی سیم‌های قفل مرکزی انواع دزدگیر
معرفی جامع و نحوه کارکرد رله
معرفی جامع و نحوه کارکرد رله
Preset چیست؟
Preset چیست؟
دوربین مداربسته چطور هک می شود؟
دوربین مداربسته چطور هک می شود؟
دوربین مداربسته چی بخرم؟
دوربین مداربسته چی بخرم؟
انواع دکل دوربین مداربسته
انواع دکل دوربین مداربسته
آموزش کامل نحوه تنظیم ftp – image capture در دوربین مداربسته هایک ویژن
آموزش کامل نحوه تنظیم ftp – image capture در دوربین مداربسته هایک ویژن
راهنمای کامل و فارسی دزدگیر اماکن GAP 4ZONE
راهنمای کامل و فارسی دزدگیر اماکن GAP 4ZONE
کابل شبکه چیست؟
کابل شبکه چیست؟
واژه DWDR چیست؟
واژه DWDR چیست؟
دوربین مداربسته صنعتی
دوربین مداربسته صنعتی
دوربین مداربسته گردان یا PTZ چیست؟
دوربین مداربسته گردان یا PTZ چیست؟
راهنمای تصویری کامل نحوه نصب انواع جك پروتكو مدل LEADER
راهنمای تصویری کامل نحوه نصب انواع جك پروتكو مدل LEADER
جك پروتكو مدل LEADER – نحوه انتخاب جک متناسب با وزن درب
جك پروتكو مدل LEADER – نحوه انتخاب جک متناسب با وزن درب
راهنمای کامل نصب و راه‌اندازی جک درب پارکینگ هیدرولیک فک (FAAC) مدل ۴۲۲
راهنمای کامل نصب و راه‌اندازی جک درب پارکینگ هیدرولیک فک (FAAC) مدل ۴۲۲
هر آنچه درباره جک درب پارکینگ لازم است بدانید.
هر آنچه درباره جک درب پارکینگ لازم است بدانید.
تنظیمات برد الکترونیکی جک درب پارکینگ هیدرولیک FAAC مدل ۴۲۲
تنظیمات برد الکترونیکی جک درب پارکینگ هیدرولیک FAAC مدل ۴۲۲
آموزش کامل نحوه کنترل و برنامه‌ریزی انواع جك پروتكو مدل LEADER
آموزش کامل نحوه کنترل و برنامه‌ریزی انواع جك پروتكو مدل LEADER
آموزش نصب پمپ پرایدی روی برلیانس
آموزش نصب پمپ پرایدی روی برلیانس
محدودیت دسترسی...برای اینکه بتوانید نظر خود را ثبت کنید، باید وارد سایت شوید.
ورود به سایت