Logo
Logo

حفاظت و امنیت

بهترین آموزشگاه حفاظتی و امنیتی

راهنماي نصب سیستم ضدسرقت و ردیاب هوشمند مجیک بوف

راهنماي نصب سیستم ضدسرقت و ردیاب هوشمند مجیک بوف

در این ساعت گروه حفاظت و امنیت  راهنماي نصب و کاربري سیستم ضدسرقت و ردیاب هوشمند مجیک بوف را برای شما کاربران گرامی تهیه و تدوین کرده است. برای مشاهده این مطالب در ادامه این مطلب با ما همراه باشید.

راهنماي نصب و کاربري سیستم ضدسرقت و ردیاب هوشمند مجیک بوف

مجیک بوف

روش نصب و راه اندازي سیستم مرکزي

براي نصب صحیح سیستم مرکزي ردیاب خودرو مجیک بوف مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

نکته: تا وقتی که همه مراحل نصب و تست سیستم به پایان نرسیده است از چسب دستگاه استفاده ننمایید.

مرحله ۱:

 • براي راه اندازي سیستم ابتدا باید یک سیم‌کارت اعتباري همراه اول و یا ایرانسل تهیه کرده و آن را فعال نمایید.

مرحله ۲:

سیم‌کارت را درون گوشی گذاشته و مراحل زیر را بر روي آن اجرا نمایید.

• تنظیمات زبان سیم‌کارت را به انگلیسی تغییر دهید. براي این کار از فرامین USSD زیر استفاده نمایید.

 1. همراه اول
  فرمان #۲*۱۹۸* را شماره گیري نمایید.
  حال با فرمان #۱۱*۱۴۰* شارژ سیم کارت را کنترل کنید. در این حالت متن ارسالی توسط اپراتور حتما باید به زبان انگلیسی باشد. (پینگلیش و یا فارسی نباشد.)
 2. ایرانسل
  فرمان #۲*۳*۴*۵۵۵* شماره گیري کنید.
  حال با فرمان #۱*۱۴۱* میزان شارژ سیمکارت را کنترل کنید. عبارت ارسالی باید به شکل انگلیسی باشد. (پینگلیش و یا فارسی نباشد.)

• میزان شارژ و تاریخ انقضاي آن را کنترل کنید. در صورتیکه شارژ سیم‌کارت کمتر از ۱۵۰۰ تومان می‌باشد، با روش‌هاي ذکر شده آن را شارژ کنید.

• پینکد (pin) سیم‌کارت را غیرفعال نمایید. توجه داشته باشید سیستم مرکزي با سیم‌کارتی که پینکد داشته باشد راه‌اندازي نخواهد شد.

• اینترنت سیم‌کارت (GPRS) را از روش‎هاي مربوطه فعال کنید.

• در همراه اول با شماره گیري کد #۲۳۱*۱۰* اینترنت فعال خواهد شد.

• سرویس پیامک تبلیغاتی و همچنین سرویس ارزش افزوده را براي سیم‌کارت مورد نظر غیرفعال نمایید. توجه داشته باشید چنانچه سرویس ارزش افزوده بر روي سیم‌کارت شما فعال باشد، شارژ سیم‌کارت شما بصورت خودکار تمام می‌شود. براي غیرفعال سازي از #۸۰۰* استفاده نمایید.

• پس از انجام مراحل بالا گوشی را ریست کرده و همه موارد را کنترل کنید. در صورتیکه همه موارد به درستی انجام شده باشد سیم‌کارت جهت استفاده در سیستم آماده شده است.

• با سیم‌کارت آماده شده یک تماس بگیرید. درصورتیکه اپراتور مورد نظر در حین برقراري تماس سوالاتی از شما می‌پرسد آن‌ها را پاسخ دهید و اجازه دهید تا تماس بطور کامل برقرار شود. این کار براي فعال‌سازي کامل سیم‌کارت لازم است.

مرحلـه ۳:

در ایـن مرحلـه نصـاب باید یک مکـان مناسـب بـراي نصـب دسـتگاه مرکـزي مجیک بوف مشـخص کند. براي پیدا کردن یک مکان نصب خوب توجه به موارد زیر مفید می‌باشد:

 • در صورت امکان سعی شود محل قرارگیري سیستم به دور از دسترس سارق باشد. به لطف تکنولوژي وایرلس بکار رفته در سیستم مجیک بوف شما می‌توانید سیستم را در هر نقطه‌اي از وسیله که برق ۱۲ ولت وجود دارد نصب نمایید.
 • طــول ســیم آنــتن GPS و GSM بــراي پکــیج خــودرو ســه متــر است و بــراي پکــیج موتور سیکلت طول آنـتن GPS یک و نیم متـر و آنـتن GSM بصـورت پیچـی مـی‌باشـد. بنـابراین مکـان دستگاه را به گونه‌اي انتخاب نمایید که در هنگام نصب با مشکل مواجه نشوید.
 • آنتن GPS همراه دستگاه داراي آهـن ربـاي قـوي است. همچنـین ایـن آنـتن ضـد آب است بازه دماي کاري آن از -۴۰ تا +۸۵ درجه سانتی گراد می‌باشد.
 • براي نصب آنتن GPS دقت داشته باشـید کـه ایـن آنـتن از نـوع فعـال بـود و در زیـر قسـمت‌هایی از وسیله که با موکت، پلاستیک، شیشـه و فـایبرگلاس پوشـیده شـده اسـت بـه راحتـی کـار مـی‌کنـد.
 • سعی کنید آنتن GPS را بصورت مخفی نصب نمایید.
 • در صـورتیکه در مکــان‌هـایی ماننـد پارکینــگ در حـال نصـب سیسـتم هسـتید، میـزان آنـتن‌دهــی GSM و همچنین GPS از میزان‌هـاي ذکـر شـده در ایـن راهنمـا کمتـر مـی‌باشـد. بنـابراین بـراي تست‌هاي مربوط به آنتن‌دهی در فضاي باز اقدام نمایید.
 • پس از هـر گونـه بـرش یـا بـازکردن اتصـالات خـودرو حتمـا از نـوار چسـب بـرق بـه میـزان کـافی بــراي پوشــش آن قســمت از ســیم اســتفاده کنید. همچنــین هنگــام نصــب مراقــب اتصــالی در سیم‌کشی وسیله باشید.

مرحله ۴:

 • درب دستگاه را باز نموده و سیم‌کارت را داخل آن قرار دهید.

 • کانکتور باتری بک آپ دستگاه را متصل کنید تا سیستم روشن شود سپس درب دستگاه را ببندید.

 •  در این مرحله کنترل نمایید که سیم‌کارت و کانکتور باتري به خوبی در جاي خود محکم شده‌اند.

 • سیگنال‌های کانکتور دستگاه مرکزی را مطابق نقشه سیم‌بندی ردیاب مجیک بوف (نقشه زیر) متصل نمایید.

 • آنتن‌های دستگاه را مطابق نقشه سیم‌بندی ردیاب مجیک بوف متصل نمایید.

 • کانکتور دستگاه مرکزی را وصل کنید.

 • قطع کن وایرلس را مطابق نقشه سیم‌بندی ردیاب مجیک بوف در جای مناسب قرار دهید. وظیفه قطع کن خاموش کردن خودرو بصورت هوشمند است.

 • پس از نصب قطع کن خودرو را روشن کتید با فعال کردن دکمه EMG ریموت قطع کن باید عمل نماید و خودرو خاموش شود.

نکته: برای پیکربندی سیستم با پشتیبانی فنی شرکت مجیک بوف (حسگرمفید) تماس حاصل نمایید.

مجیک بوف
نقشه سیم‌بندی ردیاب مجیک بوف

مرحله ۵:

 • منتظر باشید تا سیستم در شبکه مخابراتی رجیستر شود. چنانچه سیستم بعد از گذشت ۱ دقیقه در شبکه رجیستر نشد سوکت باتري را در آورده و در فضاي باز دوباره آن را جا زده تا سیستم روشن شود. در این مرحله کنترل نمایید تا سیستم در شبکه مخابراتی رجیستر شود.

مرحله ۶:

 • پس از رجیستر شدن سیستم در شبکه درب آن را بسته و پیچ‌هاي آن را محکم نمایید همچنین با آچار شماره ۸ مهره‌هاي مربوط به کانکتورهاي آنتن GSM و GPS را محکم کنید. دقت کنید که در این مرحله بیش از حد مهره‌ها را محکم نکنید. بعد از انجام این مرحله دستگاه را کنار گذاشته تا مراحل نصب کانکتور برق وروي به پایان برسد.

مرحله ۷:

 • براي نصب دستگاه مرکزي مجیک بوف نیاز به یک برق مستقیم است. بدین منظور باید پس از مشخص کردن محل نصب یک برق مستقیم براي دستگاه آماده نماییم که افت ولتاژ آن کمتر از ۰٫۱ ولت نسبت به ولتاژ باتري وسیله باشد. سیم برق ورودي را به نقطه مورد نظر وصل کنید. سپس اتصال بدنه را وصل نمایید. چنانچه وسیله جانبی قفل مرکزي را خریداري نکرده اید و سوییچ تشخیص باز بودن درب‌هاي خودرو بصورت تحریک منفی است می‌توانید سیم لادري را به سیم سفید دستگاه متصل نمایید.

مرحله ۸:

 • مکان مناسبی براي جاسازي آنتن‌هاي دستگاه پیدا نمایید و سیم‌هاي مربوطه را تا محل نصب هدایت نمایید.

مرحله ۹:

 • کانکتور ورودي را به سیم‌کشی متصل نمایید. بدین منظور سیم قرمز برق ورودي و سیم مشکی اتصال بدنه می‌باشد. همچنین سیم سفید ورودي درب‌ها با تحریک منفی می‌باشند. چنانچه وسیله شما از تحریک درب منفی پشتیبانی نمی‌کند باید براي تشخیص باز شدن درب‌ها از وسیله جانبی تحریک قفل مرکزي استفاده کنید.

مرحله ۱۰:

کانکتور برق ورودي سیستم مرکزي و همچنین آنتن‌هاي GPS و GSM را متصل نمایید. بدون اینکه چسب دستگاه را باز نمایید آن را در محل نصب قرار دهید. در این صورت موارد زیر را کنترل نمایید:

 • میزان آنتن‌دهی دستگاه در این حالت از وضعیت چراغ GSM/GPS مشخص می‌شود. سعی کنید با موبایل خود میزان آنتن در منطقه نصب را بدست بیاورید و با میزان آنتن‌دهی دستگاه مقایسه نمایید. اعداد جدول زیر در شرایط عادي مناسب می‌باشد توجه داشته باشید سیستم را در محلی که آنتن آن ضعیف است نصب ننمایید.
رنگ میزان آنتن‌دهی واحد  کیفیت
سبز بیشتر از ۱۵ ASU عالی
زرد بین ۱۰ تا ۱۵ ASU خوب
خاموش کمتر از ۱۰ ASU ضعیف
 • زمانیکه سیستم در مد پیکربندي قرار دارد چراغ STATUS به رنگ قرمز درحال چشمک زن قرار خواهد داشت.
 • در صورتیکه چراغ GSM/GPS در وضعیف زرد چشمک بزند یعنی اتصال کانکتور GPS به درستی برقرار نشده است و یا داراي اتصال کوتاه می‌باشد. چنانچه چراغ STATUS بصورت زرد چشمک بزند به مفهوم وصل نبودن برق ورودي سیستم می‌باشد.
 • قبل از اینکه سیستم را پیکربندي نمایید ابتدا باید وسایل جانبی همراه سیستم را نصب نمایید. این کار براي تست نهایی کل سیستم لازم می‌باشد.
 • در حالت پیکربندي شما می‌توانید وسایل جانبی نصب شده را تست نمایید. بدین منظور به کمک ریموت همراه دستگاه طبق جدول زیر اقدام نمایید.
کلید عملکرد اول عملکرد دوم
A تست آژیر تست چشمی
S تست ریموت استارت
T تست صندوق پران
تست یونیت قفل مرکزي
EMG  تست قطع کن کد دادن وسایل جانبی
 • توجه داشته باشید وسایل جانبی همراه دستگاه مرکزي مجیک بوف همگی در پروسه تست و تولید سیستم کددهی شده‌اند و نیازي به کددهی مجدد ندارند. اما چنانچه وسیله جانبی را در حین نصب به سیستم اضافه می‌نمایید، ابتدا باید آن کددهی نمایید.
  نکته: هر وسیله جانبی فقط یکبار کد دریافت می‌کند.
 • در صورتیکه سیستم در حالت پیکربندي قرار داشته باشد، نگهداشتن دکمه EMG و فعال شدن عملکرد ثانویه آن به معنی کددهی سایر وسایل جانبی می‌باشد. اما چنانچه سیستم در این مد قرار ندارد باید به کمک فرامین پیامکی این عمل را انجام دهید.

مرحله ۱۱:

 • پس از نصب و تست تمام وسایل جانبی همراه سیستم، با فرامین مربوطه مجیک بوف را پیکربندي نمایید. براي پیکربندي سیستم فقط باید از ۳ فرمان با شماره‌هاي ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۲ استفاده کنید. براي انجام این کار به بخش فرامین پیامکی در  دفترچه راهنما مراجعه نمایید.

مرحله ۱۲:

 • پس از پیکربندي سیستم وارد مد SILENT می‌شود و پیامکی براي شماره اصلی تنظیم شده ارسال می‌کند.

مرحله ۱۳:

 • پس از نصب سیستم میزان حساسیت حسگر ضربه و همچنین پارامترها الگورتیم تشخیص روشن بودن وسیله را تنظیم نمایید. این مقادیر بصورت نرمال توسط شرکت تنظیم شده است.

مرحله ۱۴:

با یکی از شماره‎‌هاي تنظیم شده، با سیستم تماس بگیرید و منتظر بمانید تا سیستم تماس شما را قطع نماید. در این صورت سیستم پیامکی از وضعیت فعلی وسیله را براي شما ارسال می‌کند. این کار را در زمان خاموش بودن و همچنین روشن بودن وسیله انجام دهید و تمامی اطلاعات دریافتی را کنترل نمایید. این اطلاعات شامل موارد زیر می‌باشد:

 • وضعیت آنتن GPS
 • میزان ولتاژ ورودي در حالت روشن و خاموش بودن خودرو
 • میزان شارژ سیم‌کارت
 • باز و بسته بودن درب‌هاي وسیله
 • و …

مرحله ۱۵:

 • در انتها دستگاه را به کمک ریموت کنترل و یا موبایل فعال نمایید. پس از گذشت زمان ۳۰ ثانیه درب‌ها را بصورت دستی و با سوییچ خود وسیله باز نمایید. در این صورت باید دستگاه با شما تماس بگیرد.
 • تماس سیستم را پاسخ دهید و پیامک بعد از آن را بررسی نمایید.

مرحله ۱۶:

بعد از اتمام کلیه مراحل فوق برنامه اندروید را باز کرده و در قسمت “تنظیمات دستگاه” شماره سیم‌کارت درون سیستم مرکزي و همچنین پین کد تعریف شده براي آن را وارد نمایید. برنامه اندروید شما آماده شده است. از این به بعد می‌توانید براي استفاده از مجیک بوف از برنامه اندروید استفاده نمایید.


هر آنچه باید درباره ردیاب خودرو بدانید

دانلود کاتالوگ کامل و فارسی راهنماي نصب و کاربري سیستم ضدسرقت و ردیاب هوشمند majic bouf

راهنمای کامل و فارسی نصب ردیاب TRACKER GPS XENOTIC

معرفی کامل دزدگیر خودرو و ویژگی‌های دزدگیر خوب

مجموعه کاملی از آنچه راجع به سنسور دنده عقب باید بدانیم

مطالب پیشنهادی

آموزش راه‌اندازی سیم‌های قفل مرکزی انواع دزدگیر
آموزش راه‌اندازی سیم‌های قفل مرکزی انواع دزدگیر
آموزش تعریف ریموت دزدگیر MAGICCAR
آموزش تعریف ریموت دزدگیر MAGICCAR
مولتی پلکس یا مالتی پلکس
مولتی پلکس یا مالتی پلکس
آموزش نصب دزدگیر و پاور سمند مالتی‌پلکس SMS
آموزش نصب دزدگیر و پاور سمند مالتی‌پلکس SMS
آموزش تعریف ریموت دزدگیر siLicon
آموزش تعریف ریموت دزدگیر siLicon
آموزش نصب دزدگیر و پاور جک J3
آموزش نصب دزدگیر و پاور جک J3
آموزش نصب دزدگیر و پاور برلیانس سری ۳۰۰، H330 و H320
آموزش نصب دزدگیر و پاور برلیانس سری ۳۰۰، H330 و H320
آموزش نصب دزدگیر و پاور MVM 110 قدیم
آموزش نصب دزدگیر و پاور MVM 110 قدیم
کددهی انواع ریموت دزدگیر اسپای (ساده و کیلس)
کددهی انواع ریموت دزدگیر اسپای (ساده و کیلس)
آموزش تعریف ریموت فابریک سوزوکی گرند ویتارا
آموزش تعریف ریموت فابریک سوزوکی گرند ویتارا
راهنمای کاربردی ریموت دزدگیر ایزیکار مدل E6
راهنمای کاربردی ریموت دزدگیر ایزیکار مدل E6
آموزش نصب دزدگیر لیفان ۸۲۰
آموزش نصب دزدگیر لیفان ۸۲۰
راهنمای کامل نقشه سیم‌بندی دزدگیر اسپای کیلس
راهنمای کامل نقشه سیم‌بندی دزدگیر اسپای کیلس
سیستم ایموبیلایزر در خودرو تندر ۹۰
سیستم ایموبیلایزر در خودرو تندر ۹۰
راهنماي کارایی دزدگیر جردن ساده بدون لرن
راهنماي کارایی دزدگیر جردن ساده بدون لرن
آموزش نصب دزدگیر تویوتا RAV4
آموزش نصب دزدگیر تویوتا RAV4
آموزش نصب دزدگیر تویوتا یاریس
آموزش نصب دزدگیر تویوتا یاریس
آموزش نصب دزدگیر هیوندای جنسیس ۲۰۱۳
آموزش نصب دزدگیر هیوندای جنسیس ۲۰۱۳
آموزش نصب دزدگیر MVM X33 New
آموزش نصب دزدگیر MVM X33 New
راهنمای فارسی کارایی دزدگیر هوتای تصویری
راهنمای فارسی کارایی دزدگیر هوتای تصویری
کددهی ریموت دزدگیر جردن ساده
کددهی ریموت دزدگیر جردن ساده
محدودیت دسترسی...برای اینکه بتوانید نظر خود را ثبت کنید، باید وارد سایت شوید.
ورود به سایت
دفتر فروش:
(+98) 21 36 870 315
(+98) 21 36 870 285
واتساپ:
(+98) 912 951 57 88